Huurcontract voortijdig opgezegd door verhuurder | Radar checkt

Je huurt een studio voor een jaar, maar na zes maanden ontvang je een mail van de verhuurder dat je binnen drie weken je huis uit moet. In het huurcontract staat dat beide partijen de huur niet binnen een jaar kunnen opzeggen, want anders betaal je een boete. Jij staat op straat, de verhuurder biedt geen vervangende woonruimte, je krijgt je betaalde borg niet terug en je kunt ook fluiten naar de vergoeding die in het huurcontract staat.

De 20-jarige Chayenne Yeung was dolblij met haar zelfstandige studio in Maastricht. Voor een huurprijs van 350 euro per maand inclusief gas, water en elektra kan ze hier een jaar wonen. Ze tekent het huurcontract met de commerciële verhuurder Regio Beheer Zuid in Maastricht. Zoals ze zelf schrijven op hun site 'Met meer dan 16 jaar ervaring in de makelaardij bent u, naast beheer, ook voor huur en verhuur bij RBZ aan het juiste adres.'

Huurcontract niet tussentijds opzegbaar

Chayenne ondertekent het huurcontract. Hierin staat vermeld: 'Deze overeenkomst is aangegaan voor een minimale looptijd van 12 maanden ingaande op 01 juli 2019 en lopende tot en met 30 juni 2020. Tijdens deze periode kunnen partijen deze overeenkomst niet tussentijds door opzegging beëindigen. Indien een der partijen de overeenkomst tussentijds door opzegging beëindigt ontstaat voor deze partij de verplichting tot het betalen van een direct opeisbare, niet voor rechterlijke matiging vatbare boetesom, ter grootte van de nog verschuldigde huursom tot en met 30 juni 2020.'

Huurovereenkomst voortijdig opgezegd

Na zes maanden ontvangt Chayenne op 6 januari een mail van de verhuurder dat ze vóór 1 februari haar studio moet verlaten. 'Wegens een gemeentelijk besluit dat het bewonen van bijgebouwen verbiedt, zijn we helaas genoodzaakt de huurovereenkomst op te zeggen', schrijft de verhuurder.

Niet mijn probleem

Chayenne's oma Patty Brugman zegt: 'Dat contract is opengebroken. Daar heb ik de verhuurder bij de sleuteloverdracht op aangesproken. Maar zij zei dat het niet haar probleem was. Dat had ze niet geweten; de gemeente heeft dat besloten. Waarop ik weer als antwoord zei: als jullie al verhuurder iets verhuren neem ik aan dat jullie je zaakjes op orde hebben? Waarop ze zei: ja, dat is niet mijn probleem. Draai het eens om: stel dat Chayenne contractbreuk had gemaakt? En als ik vraag, kunnen jullie haar tegemoet komen, dan gaf ze niet thuis. En gaf daar geen antwoord op.'

Geen woonvergunning

Radar doet navraag bij de gemeente Maastricht of er geen woonvergunning was. De gemeente Maastricht laat weten in augustus 2019 signalen te hebben gekregen dat er in de twee bijgebouwen van het betreffende perceel illegaal gewoond wordt. Dit is geconstateerd door een medewerker van handhaving en dat is in strijd met de regels.

Volgens het bestemmingsplan mag er alleen gewoond worden in het hoofdgebouw en niet in de twee bijgebouwen. 'Per brief is dit op 23 augustus kenbaar gemaakt en is een voornemen van last onder dwangsom opgelegd', schrijft de gemeente Maastricht. De verhuurder heeft geen protest aangetekend tegen dit besluit en heeft ook niet geprobeerd een woonvergunning aan te vragen.

Korte termijn

Dus de verhuurder was al op 23 augustus op de hoogte dat ze twee bijgebouwen, waaronder de studio van Chayenne, zonder de juiste papieren verhuurde. Maar de verhuurder informeerde Chayenne pas op 6 januari 2020. De gemeente Maastricht laat ons weten: 'De korte termijn die gehanteerd wordt en de late datum (onze brief dateert van augustus en naar ik begrijp is huurder pas in januari geïnformeerd) bevreemden ons ook.'

Geen borg of vergoeding

Chayenne laat het er niet bij zitten en stapt in januari samen met oma Patty naar het Juridisch Loket voor advies. Die juridisch adviseur constateert dat de verhuurder zich niet houdt aan het gestelde artikel 7:274 BW en ook niet aan wat ze schrijven in hun eigen huurovereenkomst. Chayenne stuurt een mail naar de verhuurder waarin ze protest aantekent tegen haar noodgedwongen verhuizing, maar ontvangt geen reactie.

Tenslotte mailt ze Radar voor hulp. Ze heeft halsoverkop moeten verhuizen. Daarnaast is de betaalde borg van 350 euro niet teruggestort en houdt de verhuurder zich niet aan het eigen boetebeding. Chayenne eist 1800 euro van de verhuurder. Dat zijn de zes maanden kale huur à 300 euro per maand voor de periode dat ze er niet heeft kunnen wonen.

Opmerkelijk huurcontract

Op verzoek van Radar kijkt de Woonbond naar het opgestelde huurcontract en de zaak van Chayenne. Woordvoerder Marcel Trip zegt: 'Het is een opmerkelijk huurcontract. Als er een contract is voor een bepaalde tijd, mag de huurder altijd tussentijds opzeggen, maar de verhuurder niet. De verhuurder kan de huurder er niet voor het aflopen van het contract uitzetten. Bovendien staat er een boeteclausule in.' Volgens Trip is het in dit soort situaties altijd verstandig juridisch advies in te winnen en niet klakkeloos akkoord te gaan met een verzoek van de verhuurder.

Huurderslijn bellen

En wat als de verhuurder niets meer van zich laat horen? 'Dat vind ik sowieso heel kwalijk. Zeker in dit geval iemand moet zijn woning uit en dan reageer je gewoon niet. Dat is echt not done. Dan kun je de Woonbond inschakelen: de Huurderslijn bellen op 020-5517755 of lokaal hulp inschakelen. Het is echt heel erg als je als verhuurder helemaal niet reageert op dit soort dingen', zegt Trip.

Recht op schadevergoeding

Ook over het ontbreken van de juiste woonvergunning is het oordeel van de Woonbond duidelijk. 'Het probleem ligt bij de verhuurder. Zij hebben de gok gewaagd een pand te verhuren zonder vergunning. Het is wel vreemd dat de verhuurder niet eens geprobeerd heeft een vergunning aan te vragen of er onderling uit te komen. Ze hebben het op goed geluk verhuurd en dachten we zien wel waar het schip strandt. Worden we op onze vingers getikt, dan moet de huurder maar vertrekken. De huurder heeft recht op schadevergoeding. Ze kan de boete opeisen in verband met contractbreuk. De verhuurder heeft zich gecommitteerd aan de boeteclausule voor het vroegtijdig beëindigen van het contract.'

Bijzonder telefoongesprek

Fons Hendriks belt met deze informatie de verhuurder. Er ontspint zich een bijzonder telefoongesprek. De verhuurder zegt tegen Fons: 'Ik begrijp niet waarom u belt. Ik heb vaak contact gezocht met Chayenne en ze heeft op stel en sprong zonder communicatie de woning verlaten.' Fons zegt: U heeft toch die opdracht gegeven? 'Ik snap niet zo goed wat uw bedoeling is?' De verhuurder snapt niet waar we het precies over hebben en belooft na een uur terug te bellen, maar dat gebeurt vervolgens niet.

Verhuurder wil niet in gesprek met Radar

Radar mailt en belt vervolgens de verhuurder voor een inhoudelijke reactie. De telefoon nemen ze niet meer op. We krijgen op de voorgelegde feiten per mail een korte reactie: 'Dank voor uw bericht dat overigens bol staat van onjuistheden en aannames. Zoals reeds aangegeven gaan wij niet met u of uw collega's in gesprek. Wel zullen wij blijven proberen om dit samen met Chayenne op te lossen', aldus Bo Smits van Regio Beheer Zuid. Als we vragen wat er volgens hen onjuist is, krijgen we wederom geen inhoudelijke reactie.

1350 euro overgemaakt

Uiteindelijk volgt er op dinsdag 10 maart een gesprek tussen de verhuurder en oma Patty. Radar mag hier niet bij aanwezig zijn. De verhuurder betaalt de boetesom van 5 maanden à 300 euro kale huur en Chayenne krijgt ook de betaalde borg van 350 euro terug. Wel tovert de verhuurder nog een eindafrekening boven tafel en brengt nog een bedrag van 396,98 euro in rekening voor tuinonderhoud, controle brandveiligheid, brandblussers, schoonmaakkosten, leasen van wasmachine- en droger en een duur internetabonnement van Ziggo van in totaal 733 euro voor 7 maanden. Over al deze extra kosten is niets terug te vinden in het huurcontract. Ook zou er volgens deze afrekening 5821 euro aan energie verbruikt zijn voor het hele perceel, maar er is geen specificatie welk aandeel verbruikt is door Chayenne’s eenpersoons studiootje. Daarnaast verrekent de verhuurder 21% BTW over de administratiekosten en dat mag niet. Chayenne krijgt uiteindelijk 1350 euro overgemaakt.

Geen toestemming voor uitzending

Radar krijgt na dit gesprek een dwingende mail van verhuurster Bo Smits. 'Van mevrouw Yeung begrepen wij echter dat Radar toch nog altijd voornemens zou zijn om een uitzending te wijden aan deze zaak, óndanks dat Radar ermee bekend is dat niet de volledige waarheid kan worden gepresenteerd en dat het verhaal bol staat van onjuistheden. Wij geven Radar géén toestemming om een uitzending te wijden aan ons bedrijf, noch om onze (bedrijfsnaam) te noemen en/of ook maar iets in beeld te brengen of op te noemen waardoor wij herkenbaar zouden zijn. Ook geven wij Radar geen toestemming om de met ons gevoerde e-mailcorrespondentie openbaar te maken, welke in vertrouwelijke sfeer is verstuurd.'

We sturen een mail terug dat we graag een onderbouwing zien van wat er niet klopt. En dat Radar het item uitzendt om kijkers te waarschuwen voor verhuur zonder woonvergunning en huurcontracten met onwettige bepalingen erin. De verhuurder zegt in een vervolgmail: 'Er is wel degelijk een poging gedaan om een woonvergunning aan te vragen.' Maar Radar ontvangt geen ingediende aanvraag bij de gemeente Maastricht om dit te onderbouwen.

Ga naar officiële bemiddelaar

De gemeente Maastricht ziet helaas vaker dat jongeren of studenten problemen hebben met hun huisvesting. De woordvoerder schrijft: 'We proberen studenten samen met de universiteit zoveel als mogelijk door te geleiden naar de officiële bemiddelaar Maastricht Housing. Daarnaast is er een project om te komen tot een keurmerk (prettig wonen).'

Meer over:

Forumreacties (6)

Wil jij meepraten over dit onderwerp? Dat kan op ons forum!

Reageer op het forum
 • R
  • Radar
  • Site Admin
  • 16-03-2020 16:42
  Je huurt een studio voor een jaar, maar na zes maanden ontvang je een mail van de verhuurder dat je binnen drie weken je huis uit moet. In het huurcontract staat dat beide partijen de huur niet binnen een jaar kunnen opzeggen, want anders betaal je een boete. Jij staat op straat, de verhuurder biedt geen vervangende woonruimte, je krijgt je betaalde borg niet terug en je kunt ook fluiten naar de vergoeding die in het huurcontract staat.

  Vanavond in Radar, om 20:30 uur bij AVROTROS op NPO 1
 • E
  • ElleFlowers
  • 17-03-2020 02:08
  Ik heb vernomen dat een huurcontract voor een jaar kan leiden tot beeindiging. Je kan een aanzegging krijgen dat ze niet verlengen dat is wel zo aardig maar het is wel een verandering tov oudere recht.

  De casus die u beschrijft kan wellicht anders liggen want de informatie is wat kort maar zou in beginsel stellen dat je een jaar mag huren.

  Goed onderwerp
 • U
  • Uw Jurist
  • 17-03-2020 09:35

  Ik heb vernomen dat een huurcontract voor een jaar kan leiden tot beeindiging. Je kan een aanzegging krijgen dat ze niet verlengen dat is wel zo aardig maar het is wel een verandering tov oudere recht.


  Een aanzegging mag alleen plaats vinden tussen 3 en 1 maand(en) voor het einde van de huurovereenkomst. Dat is bepaald niet het geval volgens het openingsbericht!
  Tussentijds opzeggen mag ook niet gezien het verbod daarop in deze overeenkomst.

  De uitzending heb ik overigens niet gezien. Dit is puur een reactie op de juridische stellingen in bovenstaande berichten.

  Met vriendelijke groet,
  mr. Monique Doomernik
Alle reacties (6)

Ook interessant