toggle menu

Ouderenkorting voor pensionado's: zo werkt het

Als je de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt, heb je recht op AOW. Daarnaast hebben veel mensen pensioen opgebouwd. Voor pensionado's is er de ouderenkorting, maar wat houdt dat precies in?

De ouderenkorting is een heffingskorting waardoor je als oudere minder belasting hoeft te betalen. Als je een verzamelinkomen hebt tot 36.783 euro is de ouderenkorting 1596 euro. Die 1596 euro wordt dan afgetrokken van het totale bedrag dat je aan inkomensbelasting moet betalen. Mensen die een jaarinkomen hebben van meer dan 47.423 euro krijgen geen ouderenkorting. De afgelopen twee jaar is de ouderenkorting met 300 euro gestegen.

Alleenstaandeouderenkorting

Daarnaast is er ook nog de alleenstaandeouderenkorting. Dat is een aanvulling op de ouderenkorting voor alleenstaanden. Daar had Jan Schnitker een vraag over via het Radarforum. Hij helpt mensen bij de belastingaangifte en schetst de volgende situatie: een man en vrouw zijn getrouwd en verhuizen naar een verzorgingshuis. Beiden hebben een eigen kamer, maar slapen samen op de ene kamer en leven samen op de andere kamer. Jan wil weten of de man en vrouw ook recht hebben op de alleenstaandeouderenkorting, omdat ze wel allebei geregistreerd staan in een aparte kamer.

'Als je getrouwd bent en samenleeft, heb je alleen recht op de ouderenkorting', zegt Bernard Devilee van de Belastingdienst. Dat is in de situatie van Jan het geval, ondanks dat man en vrouw in theorie wel een eigen kamer hebben. 'Als je apart leeft, maar wel getrouwd bent, dan kan je ook de alleenstaandeouderenkorting aanvragen.' Dat is bijvoorbeeld het geval als je partner naar een verzorgingshuis verhuist en jij thuis achterblijft. Dan kan je, ondanks dat je getrouwd bent, naast alleenstaandeouderenkorting, ook AOW voor alleenstaanden aanvragen.

Per 1 januari 2019 nieuwe regels

Met ingang van 1 januari 2019 wordt de ouderenkorting met 15% afgebouwd voor hogere inkomens. De drempel is 36.783 euro. Stel, je inkomen is 40.000 euro. Dan zit je 3217 euro boven de grens. Daar berekent de Belastingdienst 15% van, oftewel 482,55 euro. Dat wordt dan in mindering gebracht op de ouderenkorting van 1596 euro.

Hoe krijg je de ouderenkorting?

'De ouderenkorting wordt vanzelf in de aangifte inkomensbelasting toegevoegd', aldus Devilee. Je hoeft daar zelf niets voor te doen. 'De alleenstaandeouderenkorting moet je wel zelf aanvinken in de aangifte inkomensbelasting. Je krijgt dan ook nog een aantal aanvullende vragen over jouw situatie.'

Ook interessant