toggle menu

Radar checkt: Achmea komt niet zomaar van Fons af

Radar besteedde vorige week aandacht aan de langlopende strijd van Ildiko Ujvari. Ze kreeg in 2013 tijdens haar werk een plaat op haar hoofd en heeft vanaf die tijd chronische schedelpijn. Ze probeert als letselschadeslachtoffer al 5,5 jaar een schadevergoeding te krijgen, omdat ze arbeidsongeschikt geworden is door een bedrijfsongeval. 

Achmea wilde vorige week niet inhoudelijk reageren waarom deze zaak zo lang sleept. Fons Hendriks deed daarom in onze uitzending een oproep aan Achmea om samen een kop koffie te drinken. En daarna belanden we in een soort klucht van John Lanting.

Afspraak op donderdag

Op dinsdagmiddag worden we gebeld door Petra van der Voort, de persvoorlichtster van Stichting Achmea Rechtsbijstand om een afspraak te maken voor een kop koffie. Ze heeft de uitzending gezien. De afspraak staat op donderdagochtend 11 uur. Op hun verzoek op hun hoofdkantoor in Zeist. Vervolgens wordt de afspraak verzet naar een andere locatie: een hotel in Zeist. We zullen er zijn samen met mevrouw Ujvari.

Van de tegenpartij horen we niets 

Van de tegenpartij Avéro Achmea – die de belangen van de school vertegenwoordigt – horen we niets. Fons belt daarom woensdag zelf maar naar de persvoorlichtster Viola Teepe. Ze belooft Fons terug te bellen. 

Afspraak afgezegd vlak voor middernacht

Op woensdagavond - vlak vóór middernacht - krijgt Fons Hendriks een mail van Stichting Rechtsbijstand Achmea. Petra van der Voort schrijft: 'Ik wil onze afspraak morgen afzeggen. Excuses voor het late tijdstip.' De reden om af te zeggen is dat er geen machtiging zou zijn van mevrouw Ujvari voor het overdragen van haar dossier. Ook zou mevrouw Ujvari haar zaak graag laten behandelen door een zelfgekozen advocaat buiten Achmea om.

Weer teleurgesteld

Dit laatste punt klopt niet. Mevrouw Ujvari is in gesprek met een andere advocaat - de vorige legde haar functie neer omdat Ildiko Radar inschakelde. Mevrouw Ujvari heeft in een telefoongesprek met Achmea duidelijk aangegeven dat ze eerst het gesprek met Achmea wil afwachten voor ze een nieuwe advocaat benoemt. Ujvari is weer teleurgesteld in Achmea. Ze zegt: 'We hebben samen een goede afspraak gemaakt en Achmea houdt zich er weer niet aan!'

Verwarring

Fons belt daarom persvoorlichter Petra van der Voort voor opheldering: hoe is deze verwarring ontstaan? 'We zitten er bovenop en proberen zo goed mogelijk onze informatie helder te krijgen zodat we zo snel mogelijk deze mevrouw verder kunnen helpen. Dat is het enige belang dat we hebben. En daar doen we alles aan. Gisteravond bleek dat die informatie niet compleet en helder is, dan vinden we het niet fair om dat gesprek aan te gaan zonder dat je gewoon je informatie compleet hebt', zegt ze tegen Fons. Fons zegt dat er intern bij Achmea van alles misgaat. Dat moet ze schoorvoetend toegeven. 

Medische expertise

Avéro Achmea beloofde Fons donderdag terug te bellen, maar zijn telefoon gaat niet over. Wel krijgt hij een mail. 'Wij doen er vanuit Avéro Achmea alles aan om ervoor te zorgen dat de medische expertise zo spoedig mogelijk kan plaatsvinden. Wij nemen daarover contact op met mevrouw Ujvari. Zij ontvangt deze week bericht over de stand van zaken en over de informatie die wij nog van haar verwachten voordat de medische expertise in gang wordt gezet. Dat is de status op dit moment’, schrijft Viola Teepe.

Arbo-dossier 

Huh, wij snappen het even niet meer. Dus Avéro Achmea, de tegenpartij, was al akkoord met een onderzoek bij een onafhankelijke neuroloog, maar nu zegt Avéro Achmea dat ze nog zitten te wachten op het Arbo-dossier van mevrouw Ujvari. Dit lijkt ons een sterk verhaal. Op 17 oktober 2018 heeft Ildiko’s toenmalige advocaat machtigingsformulieren naar haar gestuurd. Ildiko bevestigt dat ze deze stukken meteen ondertekend heeft en teruggestuurd naar haar advocaat. Haar advocaat stuurt op 1 november 2018 een mail naar Avéro Achmea met de volgende strekking: 'Ik heb inmiddels de informatie bij de reumatoloog, de Arboarts en het UWV opgevraagd. Zodra al deze stukken compleet zijn, zal ik u deze direct doen toekomen.’ Op 16 november zijn alle medische stukken doorgestuurd naar Avéro Achmea blijkt uit een mail die Radar in handen heeft.

Akkoord voor opstarten neurologische expertise

Bovendien schrijft op 31 januari 2019 haar toenmalige advocate aan Ildiko: 'Ik heb op dit moment contact met de wederpartij en zij zijn akkoord met het opstarten van een onafhankelijke neurologische expertise. Dat betekent dat de opdracht in principe kan worden verstrekt en de neuroloog aan het werk kan worden gezet.' De naam van de neuroloog is ook al bekend.

Zoenoffer naar Achmea

Fons strijkt deze Valentijnsdag over zijn hart en gaat met een groot hart als zoenoffer naar Achmea in Zeist. Maar deze verrassing zorgt voor verwarring. De receptioniste zegt: 'U wordt verwacht in Apeldoorn. Er wordt druk overlegd en ze komen deze kant op.' Fons is verbaasd, want we hebben helemaal geen afspraak! 

Niet relevant

Terwijl Fons zit te wachten in de lobby van Achmea belt Marco Simmers, de persvoorlichter van Achmea Holding. Hij zegt: 'Ik wil je op voorhand meegeven dat geen van beide partijen in Zeist zitten.' De voorlichter blijft maar doorpraten en geeft geen antwoord op de vraag van Fons. Fons zegt smalend: 'Is dit de muur waar mevrouw Ujvari ook tegenaan loopt?' Fons probeert het nog een keer: 'Heeft u contact gehad met de persvoorlichtster van Achmea Rechtsbijstand?' 'Dat is in dit geval niet relevant, Fons', zegt Simmers.

Misverstand

Vervolgens belt de volgende persvoorlichter op. Het is Viola Teepe van Avéro Achmea. Fons zegt: 'Ik heb begrepen dat je onderweg bent uit Apeldoorn naar Zeist?' En zij zegt: 'Dan is er sprake van een misverstand'. Waarop Fons antwoordt dat is al een paar keer gebeurd bij Achmea. De persvoorlichtster komt niet naar Zeist, want ze kan er verder niets aan toevoegen.

Geen toestemming

Fons is niet snel uit het veld geslagen en springt zelf in de auto richting Apeldoorn naar het kantoor van Avéro Achmea. Als hij daar in de lobby zit, blijkt Viola Teepe helemaal niet aanwezig op kantoor. We krijgen weer een andere persvoorlichter aan de lijn. Die wil Fons alleen te woord staan zonder camera. Ze zegt: 'De focus ligt erop dat de medisch expertise met mevrouw Ujvari zo snel mogelijk gaat starten.' Fons wil weten waarom nu pas? Had dit niet 5,5 jaar al gekund? 'Er zijn allerlei redenen voor die mag ik niet geven zonder toestemming van de school en mevrouw Ujvari. Als zij ons dat antwoorden, ja dan hebben we een gesprek!'

‘We gaan gas geven’  

In het weekend volgen de machtigingen om over deze zaak te praten. We hebben maandagochtend na een hoop touwtrekken eindelijk een gesprek van drie kwartier met de directievoorzitter Albert Spijkman, maar dan zonder camera. Ze willen niet voor de camera vertellen waarom de zaak al 5,5 jaar duurt.  Daarnaast is de directeur afgelopen weekend op zijn gezicht gevallen, en wil hij daarom niet voor camera verschijnen en doet zijn collega het woord. Na afloop geeft persvoorlichtster Marjanne Mulder een kort statement. 'We gaan gas geven op de oplossing. Snel met haar nieuwe advocaat gaan praten en de medische expertise snel gaan starten. We willen tot een snelle uitspraak komen van hoe we haar verder kunnen helpen. Volgende week maandag hebben we weer contact.'

Reageer

Wil jij meepraten over dit onderwerp? Dat kan op ons forum!

Reageer op het forum

Ook interessant