Explantatie - Reactie Zorginstituut Nederland

Explantatie - Reactie Zorginstituut Nederland

Zorginstituut Nederland heeft gereageerd op ons artikel over de geringe vergoeding van klachten door borstimplantaten.

Vrouwen die zich zorgen maken kunnen zich vanzelfsprekend altijd melden bij hun arts. Die zal vervolgens de zorgen en/of klachten van de vrouwen onderzoeken. Eerst moet worden gekeken of er andere (behandelbare) oorzaken zijn voordat je iemand een wellicht niet-effectieve, maar zeker ingrijpende operatie aanbiedt. Daarbij wordt een afweging gemaakt tussen de risico’s van het implantaat en de risico’s van een operatie.

We zijn ons er daarbij van bewust dat er aanwijzingen zijn dat borstimplantaten, ook zonder dat deze beschadigd zijn, kunnen leiden tot aanhoudende systemische klachten.
Dat is naar voor alle betrokken vrouwen. Tegelijk constateren we ook dat implantaten niet altijd de veroorzaker zijn van klachten. Dit betekent dat er telkens gekeken moet worden naar de vraag of er geen andere oorzaak is voor de klachten bij de betreffende vrouw.

Vandaar de belangrijke notie dat het verwijderen vergoed kan worden uit de basisverzekering, als andere oorzaken zijn uitgesloten. En de klachten dus wellicht wel door de borstimplantaten worden veroorzaakt. Daarom kijken zoals gezegd artsen eerst naar mogelijke andere oorzaken en andere behandelingen alvorens te besluiten tot een ingrijpende operatie.

Wanneer er overigens tot een operatie wordt overgegaan, betekent dat ook dat na verwijdering geen andere implantaten kunnen worden geplaatst omdat alle implantaten opnieuw dezelfde bijwerkingen kunnen veroorzaken. 

Individuele gevallen

Het vaststellen of er een verband is tussen systematische klachten en borstimplantaten is complex en sterk persoonsgebonden. Het hangt bijvoorbeeld af of de klachten al bestonden voordat er implantaten werden geplaatst en of andere behandelingen zijn geprobeerd met minder risico’s voor betreffende vrouwen dan een operatie.

Het is overigens niet zo dat zoals in uw voorbeeld (van Yvonne Nijding, uit de uitzending, red.) twijfel over de lekkage van een borstimplantaat per definitie betekent dat er geen medische noodzaak is en de verwijdering derhalve niet kan worden vergoed uit de basisverzekering. Dat kan in voorkomende gevallen wél.

Wij willen echter niet op de stoel van de arts gaan zitten en denken dat zij binnen het door ons geschetste kader de medische noodzaak het beste kunnen vaststellen.

Ten overvloede: ons complete en precieze standpunt is als volgt:
Standpunt verwijderen (explantatie) van siliconen borstimplantaten bij aanhoudende systemische klachten | Standpunt | Zorginstituut Nederland

Ook interessant