toggle menu

Opslagbedrijf laat mensen niet bij hun spullen na grote brand - Reactie gemeente Zoetermeer

Opslagbedrijf laat mensen niet bij hun spullen na grote brand - Reactie gemeente Zoetermeer

Naar aanleiding van het item 'Opslagbedrijf Shurgard laat mensen niet bij hun spullen na grote brand' in de Radar-uitzending van 10 februari 2020 heeft Shurgard de volgende reactie gegeven:

'De grote brand aan de Industrieweg in Zoetermeer tijdens nieuwjaarsnacht is een vreselijke gebeurtenis voor alle betrokkenen: de getroffen ondernemers, werknemers en alle mensen die een
opslag huurden bij Shurgard.

Direct na het uitbreken van de brand is in opdracht van de gemeente een eerste inventarisatie gemaakt van de eventuele aanwezigheid van schadelijke stoffen, zoals asbest. Neerdalende deeltjes
die in de omgeving terecht zijn gekomen zijn onderzocht, hier is geen asbest aangetroffen. Op het terrein zelf zijn wel asbesthoudende materialen gevonden.

Nadat het forensisch onderzoek naar de oorzaak van de brand op het terrein afgerond was, is het terrein overgedragen aan de eigenaren met de opdracht om het terrein op te ruimen en hier - in
verband met het aanwezige asbest - een gespecialiseerd bedrijf voor in te zetten. Zo wordt voorkomen dat eventuele asbestresten zich mogelijk verspreiden in de verdere (leef)omgeving.

De ondernemers zijn zelf verantwoordelijk voor de opruim- en saneringswerkzaamheden. De gemeente Zoetermeer houdt toezicht op de uitvoering met betrekking tot het veilig opruimen van het
asbest.'

Ook interessant