Opslagbedrijf laat mensen niet bij hun spullen na grote brand - Reactie Shurgard

Opslagbedrijf laat mensen niet bij hun spullen na grote brand - Reactie Shurgard

Naar aanleiding van het item 'Opslagbedrijf Shurgard laat mensen niet bij hun spullen na grote brand' in de Radar-uitzending van 10 februari 2020 heeft Shurgard  de volgende reactie gegeven:

Marc Oursin, CEO, Shurgard: 'Op 1 januari is de Shurgard-vestiging in Zoetermeer, inclusief alle in het pand opgeslagen goederen, geheel verwoest door een overgeslagen brand uit een naastgelegen pand.We vinden het verschrikkelijk dat de persoonlijke eigendommen van onze klanten verloren zijn gegaan in deze brand. We realiseren ons goed dat dit verlies soms ook een hoge emotionele waarde heeft. Wat extra lastig is en waar we helaas niets aan kunnen doen, is het feit dat door de asbest die naar aanleiding van de brand in het Shurgard-gebouw is vrijgekomen, wij klanten helaas niet in de gelegenheid hebben kunnen stellen dit deel van het industrieterrein te betreden. In opdracht van de autoriteiten hebben we de opruim- en sloopwerkzaamheden z.s.m. moeten starten. In de afwikkeling van de brand hebben we geprobeerd voortdurend en zo goed mogelijk met onze klanten te communiceren om hen de best mogelijke nazorg te bieden. We vinden het zeer spijtig te horen dat na al onze inspanningen er toch enkele klanten zijn die dit anders hebben ervaren. Wij willen alle klanten die er behoefte aan hebben om verder door ons te worden bijgestaan dan ook graag uitnodigen contact
met ons op te nemen.'

Hierbij mijn reactie op de aanvullende vragen:
Door deze verwoestende brand en instorting van de opslagplaats is hechtgebonden asbest vrijgekomen, waardoor het hele Shurgard-‘gebouw’, inclusief het puin vervuild is met asbest.

Shurgard heeft opdracht gekregen van gemeente Zoetermeer* en Omgevingsdienst Haaglanden om:

 • het terrein voor derden af te sluiten, om verdere verspreiding van asbestdeeltjes te voorkomen, en met oog op instortingsgevaar;
 • het terrein te ontruimen van asbesthoudend materiaal en restanten (dit is inclusief het door deskundigen ‘total loss’ verklaarde puin van alle opgeslagen eigendommen);
 • de overblijfselen van het ingestorte gebouw te slopen.

Hiervoor heeft Shurgard een daartoe gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf ingehuurd. De gemeente Zoetermeer houdt (dagelijks) toezicht op deze werkzaamheden.

Zoals je kunt zien zijn al deze werkzaamheden volledig uitgevoerd in opdracht van autoriteiten en op advies van daartoe gecertificeerde bedrijven. NB Het niet (tijdig) uitvoeren van deze werkzaamheden
zou als een strafbaar feit* kunnen worden beschouwd.

Wij vinden het bijzonder spijtig te horen dat ondanks al onze inspanningen voor een goede nazorg, er toch enkele klanten blijken te zijn die dit anders hebben ervaren. Wij nodigen deze klanten graag uit contact met ons op te nemen om verder met hen in gesprek te gaan. Hieronder in hoofdlijnen een overzicht van onze initiatieven om je toch een indruk te geven:

 • Direct na het incident is er een crisis callcenter opgericht, vijfentwintig medewerkers zijn hiervoor full time beschikbaar gesteld.
 • Klanten konden ons zeven dagen per week (inmiddels zes) telefonisch en per e-mail bereiken. 
 • We hebben ernaar gestreefd alle vragen binnen vierentwintig uur af te handelen.
 • Direct na het incident hebben we al onze klanten proactief telefonisch benaderd.
 • Per e-mail hebben we klanten regelmatig geïnformeerd en geadviseerd.
 • Per e-mail hebben we onze klanten proactief en reactief de nodige documenten toegestuurd, waaronder: verzekeringsschadeclaimformulieren, huur- en verzekeringscontracten, total losscertificaat, enz.
 • Aan de media zijn in totaal drie updates verzonden.
 • Op locatie (500m van de afgebrande opslagplaats) is zes dagen per week Shurgard-personeel aanwezig om vragen van klanten te beantwoorden.
 • Er is doorlopend goed contact geweest met gemeente Zoetermeer, Omgevingsdienst Haaglanden, de politie en brandweer. Hierbij hebben informatie over de zorgen van onze klanten uitgewisseld.
 • Twee klanten hebben een besloten bijeenkomst georganiseerd. Shurgard heeft geholpen deze bijeenkomst te faciliteren. Zeven medewerkers van Shurgard waren hierbij aanwezigom steun te bewijzen en vragen te beantwoorden. Shurgard heeft Slachtofferhulp Nederland uitgenodigd hier ook bij aanwezig te zijn voor klanten die daar behoefte aan hadden.
 • Veel klanten hebben ons bedankt en complimenten gegeven voor de afhandeling van dit incident.
 • Meer dan de helft van de ca. 900 klanten hebben hun verzekeringsuitkering al ontvangen via een versimpelde methode die we speciaal voor deze situatie in overleg met het verzekeringsbedrijf hebben toegepast.

Ook interessant