Reactie Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd - Melatonine geen kinderspel

Reactie Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd - Melatonine geen kinderspel

Hieronder lees je de reactie van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd op de uitzending van Radar (28-01-2019) over melatonine.

'We beschouwen melatonine met een dagdosering van 0,3 milligram of meer als geneesmiddel. De rechter oordeelde dat elk product apart moet worden beoordeeld op basis van de in het Hecht Pharma arrest genoemde criteria. Inmiddels is dit voor een aantal melatonine-bevattende producten gebeurd en is het handhavingstraject in overleg met onder meer de NVWA in voorbereiding.

De dagdosering alleen is niet voldoende om een product als een geneesmiddel te beschouwen. De criteria staan genoemd in het Hecht-Pharma arrest: “gebruikswijzen van een product, omvang van de verspreiding ervan, bekendheid van de consument ermee en risico’s die het gebruik ervan kan meebrengen. Zie hier.

Zie voor meer informatie over melatonine.

Meer over:

Ook interessant