Schoorsteenvegers onder de loep

In ons item over schoorsteenvegers ziet u via de verborgen camera verschillende bedrijven aan het werk met onze schoorsteen. Hoe het ons verging leest u hier. Bovendien zetten we de verschillende bonden op een rijtje waarbij schoorsteenveegbedrijven zeggen te zijn aangesloten. Hoeveel waarde moet u aan de afzonderlijke bonden toekennen?

Voorbereiding

Van tevoren hebben we het dak en de schoorsteen van ons huis laten keuren door een meester-schoorsteenveger, de heer Wetering uit Ommen. Hij constateert dat er niets mis is met de schoorsteen, de schoorsteenkap, de nokvorsten en het dak. We weten nu de status van het dak en de schoorsteen en kunnen dus goed beoordelen of de schoorsteenvegers hun werk goed doen.

Bezoek 1: Haard & Huis

De mannen komen aan bij het huis. Eén gaat direct naar de open haard, de ander gaat het dak op. Binnen enkele minuten roept de man die op het dak is door de schoorsteen naar beneden dat daar 'de nokvorsten los liggen'. We worden mee naar buiten gevraagd waar de man op het dak demonstreert hoe los de nokvorsten liggen. Als we er niets aan zouden doen, zou er uiteindelijk houtrot in de nok van het huis kunnen ontstaan. 'En dan zijn we nog verder van huis,' zo luidt zijn waarschuwing.

Bezoek 2: VDH Daktechniek

Weer staan er twee mannen voor de deur, van wie er één meteen het dak op gaat en de ander beneden bij de schoorsteen voorbereidingen treft voor het vegen. Na luttele seconden roept de man op het dak door de schoorsteen dat 'de schoorsteenkap kapot is' en 'dat deze vervangen moet worden'.

De man komt met onze schoorsteenkap naar beneden en laat zien wat er mis mee is.

Zijn collega staat al met een nieuwe kap in de hand. Onze kap zou naast kapot ook een replica zijn, en daarnaast bij de minste of geringste windvlaag van het dak waaien. 'Dit is een gevaarlijke situatie', wordt ons gezegd. Zo gevaarlijk zelfs, dat de oude kap niet kan worden teruggeplaatst.

We laten ons niet overhalen tot de koop van een nieuwe schoorsteenkap, maar we blijven dus wel met een kapotte schoorsteen achter.

Drie verschillende bonden

Het beroep schoorsteenveger in Nederland niet erkend en niet beschermd. Dit maakt Nederland een zeer aantrekkelijk voor beunhazen op het gebied van schoorsteenvegen. Het is daarom belangrijk goed te weten wie u in huis haalt. Dit kunt u bereiken door te checken of het bedrijf is aangesloten bij de ASPB, de Algemene Schoorsteenveeg Patroon Bond.

Naast deze bond zijn er nog twee andere actief.

ASPB

De Algemene Schoorsteenvegers Patroons Bond is de landelijke organisatie van schoorsteenveegbedrijven. De ASPB is de meest betrouwbare bron indien u op zoek bent naar een betrouwbaar schoorsteenveegbedrijf.

Elk ASPB-lid staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, werkt met deugdelijk materiaal en heeft toelatingsexamen afgelegd of is in het bezit van het diploma Gezel-schoorsteenveger. Hij levert na afloop van de werkzaamheden een duidelijke bon of kwitantie met daarop naam, adres, telefoon en inschrijvingsnummer bij de KvK. Een door de ASPB erkende schoorsteenveger stelt zich bovendien aansprakelijk voor eventuele fouten en onderwerpt zich aan de klachtenregeling die de Bond in het leven heeft geroepen.

Ook de brandweer doet op zijn website de aanbeveling een bedrijf in te schakelen dat aangesloten is bij de ASPB.

In de studio vertelt de voorzitter, de heer Van Riet, hoe klanten malafide schoorsteenvegers buiten de deur kunnen houden.

  • dgfg- Kies voor een bedrijf dat aangesloten is bij de Algemene Schoorsteenvegers Patroon Bond. Deze vindt u op de website van de bond
  • Leden van de ASPB kunnen zich legitimeren middels een pas. Vraag hiernaar als de schoorsteenvegers voor de deur staan.
  • Als u scherpe aanbiedingen krijgt via flyers in uw brievenbus of via colportage aan de deur, ga daar dan niet op in.

NSVB

De NSVB staat voor de Nederlandse SchoorsteenVeeg Bond. Deze bond is opgericht door de eigenaar van VDH Daktechniek, één van de dubieuze bedrijven die u in de uitzending zag. Deze bond heeft geen geschillencommissie. Op de site is niet te zien welke bedrijven zijn aangesloten bij de NSVB en de bond is telefonisch nagenoeg onbereikbaar.

Als een bedrijf aangeeft lid te zijn van deze bond, kunt u zich afvragen welke waarde dit heeft.

HBA

Sommige schoorsteenveegbedrijven geven aan aangesloten te zijn bij het HBA, het Hoofd Bedrijfschap Ambachten. Dit is volgens het HBA zelf misleidend.

Het HBA heeft daarom een klacht ingediend bij de Stichting Reclame Code. Het College van Beroep van de stichting heeft op 16 september 2009 uitspraak gedaan. Het college is met het HBA van mening dat de bewuste mededeling voor de consument inderdaad misleidend is. De mededeling is daardoor oneerlijk in de zin van de Nederlandse Reclame Code.

Klik hier voor meer informatie over deze uitspraak.

Vegen is belangrijk

In Europese landen als Duitsland, Zwitserland en de Scandinavische landen is een jaarlijkse veegbeurt van de schoorsteen verplicht. In Nederland wordt het jaarlijks vegen van de schoorsteen slechts aangeraden. De vraag is of dit ook niet verplicht zou moeten worden gesteld.

Er zijn ongeveer 2000 kleine en grote schoorsteenbranden per jaar. Onjuiste constructie van de schoorsteen, onjuiste diameter van het rookkanaal ten opzichte van het type openhaard of kachel, verkeerde brandstof en foute stooktechnieken zijn enkele oorzaken van schoorsteenbrand. Dodelijke ongevallen als gevolg van koolmonoxidevergiftiging, meestal het gevolg van verstopping van het rookkanaal, komen helaas nog steeds voor.

De oorzaken voor dergelijke ongelukken kunnen in veel gevallen door een vakbekwaam schoorsteenveger bijtijds worden opgespoord. Dat dat er te vaak niet van komt heeft onder andere te maken met het ontbreken van wettelijke richtlijnen voor het reinigen van rook- en ventilatiekanalen.

Disclaimer: bedrijven uit Den Bosch

In onze uitzending over schoorsteenveegbedrijven bespraken wij een aantal bedrijven uit (de omgeving van) Den Bosch besproken.

Veel schoorsteenveegbedrijven met twijfelachtige reputatie zijn afkomstig uit Den Bosch, maar dit wil niet zeggen dat alle schoorsteenveegbedrijven uit Den Bosch niet te vertrouwen zijn. Er zijn wel degelijk betrouwbare bedrijven, die eveneens aangesloten zijn bij de ASPB. Dat een schoorsteenveegbedrijf uit Den Bosch komt, betekent dus niet automatisch dat het niet te vertrouwen is.

Gerelateerd

Ook interessant