33% niet op de hoogte van uitgiftekosten apotheek

19092020 medicijnen.jpg

Lang niet iedereen weet dat je, iedere keer als je een medicijn bij de apotheek haalt, uitgiftekosten moet betalen. Wanneer een medicijn voor jou nieuw is, of de laatste uitgifte langer dan een jaar geleden was, dan betaal je extra omdat de apotheker een informatiegesprek met je moet voeren. Maar vindt zo'n gesprek wel plaats? En staan de kosten in verhouding tot de prijs van de medicijnen zelf?

Radar ondervroeg bijna 32.000 apotheekbezoekers.

Terhandstellingskosten

Iedere keer dat je medicatie krijgt van de apotheek, betaal je per medicijn uitgiftekosten (formeel: 'terhandstellingskosten') van ongeveer de 6 euro. Ruim een op de drie respondenten wist niet dat ze iedere keer dat ze een medicijn krijgen deze uitgiftekosten betalen.

Meer betalen

In sommige gevallen betaal je niet de gewone terhandstellingskosten, maar meer. Ten eerste is dat wanneer je gebruikmaakt van een weekend- of nachtapotheek: deze hanteren doorgaans hogere uitgiftekosten.

Daarnaast ligt het eraan of het medicijn dat je haalt nieuw voor jou is, of dat je het medicijn langer dan een jaar niet hebt gehaald. In beide gevallen geldt er een 'terhandstelling met begeleidingsgesprek'. Dit houdt in dat de apotheker een begeleidingsgesprek voert. Hiervoor betaal je ongeveer 12 tot 15 euro. 33 procent van de respondenten geeft aan dat zij niet wisten dat apothekers verplicht zijn deze (betaalde) uitleg te geven bij nieuwe medicijnen of  als de uitgifte langer dan een jaar geleden was.

Geen gesprek, toch betaald

45 procent heeft weleens kosten voor een begeleidingsgesprek moeten betalen terwijl er geen begeleidend gesprek is geweest. De helft van deze groep heeft dat zelfs meerdere keren meegemaakt. Slechts een kwart is het nooit overkomen dat er kosten werden berekend voor een gesprek dat niet heeft plaatsgevonden, nog eens 28 procent weet niet of dat ooit gebeurd is.

Nog geen jaar geleden

Een kwart van de respondenten heeft een of zelfs meerdere keren meegemaakt dat er kosten voor een begeleidingsgesprek werden gerekend terwijl de vorige uitgifte van hetzelfde medicijn nog geen jaar geleden was. In zo'n geval hoor je alleen de losse terhandstellingskosten te betalen. 37 procent geeft aan niet te weten of dit wel eens is gebeurd.

Geen informatief gesprek bij nieuwe uitgifte

We vroegen de deelnemers aan het onderzoek naar de meest recente uitgifte van een nieuw medicijn, of een medicijn waarvan de vorige uitgifte langer dan een jaar geleden was. Voor 91 procent vond deze meest recente uitgifte in de afgelopen 3 jaar plaats. Van deze groep geeft een meerderheid van 55 procent aan dat zij bij deze 'nieuwe' uitgifte geen informatief gesprek hebben gehad met de apotheker of assistent. Nog eens 9 procent kan het zich niet herinneren.

Informatie op papier

Van degenen die geen gesprek hebben gehad of konden herinneren, geeft 54 procent aan dat zij wel informatie mee kregen op papier. 19 procent werd op de bijsluiter gewezen, en 21 procent kreeg op geen enkele manier informatie. Bij degenen die wel een gesprek hadden, duurde dit bij een op de drie niet langer dan 30 seconden. De gebruikswijze en dosering zijn de enige onderwerpen die bij meer dan de helft ter sprake komen, alle andere aanbevolen onderwerpen komen minder vaak aan bod.

Van alle respondenten die in de afgelopen drie jaar met een nieuw of na een jaar met een herhaalrecept bij de apotheek zijn geweest, is 43 procent tevreden met de hoeveelheid informatie die zij hebben gekregen. Een derde vond het te veel informatie, 16 procent juist te weinig.

Staan de kosten wel in verhouding met de prijs?

In hoeverre staan de kosten voor de terhandstelling met begeleidingsgesprek (rond de 12-15 euro) in verhouding met de kosten voor de medicatie zelf? We vroegen de respondenten hoeveel zij betaalden voor het medicijn. In totaal betaalt 71 procent maximaal 15 euro voor alleen het medicijn. In de meeste gevallen betekent het uitgiftegesprek dus een verdubbeling of zelfs een veelvoud aan kosten.

Over het onderzoek naar apothekerskosten

Tussen 2 en 16 maart 2020 hebben 32.770 mensen de online vragenlijst ingevuld, waarvan 97 procent weleens medicijnen op doktersrecept haalt bij de apotheek. Deze groep heeft de vragen over apothekerskosten beantwoord. De meeste deelnemers zijn lid van het Radar Testpanel. Wil jij ook je mening en ervaringen laten meetellen? Meld je (gratis) aan.

Wil je meer weten over dit onderwerp? Bekijk dan de uitzending van 19 oktober 2020