background branding

4 op de 5 mantelzorgers ondervangen afgeschaalde professionele zorg

21-12-23-mantelzorg-zorg-afgeschaald-mantelzorgnl-rolstoel-oudere-man-139743349_s.jpg

De afgeschaalde zorg raakt een op de drie mantelzorgers die hulp krijgen van professionals. Vier op de vijf van deze mantelzorgers vangt die afschaling deels op, of zelfs helemaal. Daardoor heeft bijna de helft van hen het gevoel dat ze hun zorgtaken niet meer kunnen bolwerken. Dat blijkt uit cijfers van MantelzorgNL over de invloed van corona. 

Een derde van de mantelzorgers die thuis zorg dragen voor iemand met een indicatie voor professionele zorg, hebben te maken met afgeschaalde zorg. Met name het afzeggen van de dagbesteding en begeleiding raakt veel mantelzorgers en hun naasten. Mensen missen activiteiten, gezelschap en een dagstructuur. Strak daarachter op de tweede plaats staat het afzeggen van verpleging en verzorging. 

Hoewel mantelzorgers proberen om de weggevallen zorg te ondervangen, vindt een derde van hen dat hun naaste nu te weinig zorg krijgt. In een op de tien situaties kan niemand de zorg opvangen. 

Mentale lasten voor mantelzorgers groeien

MantelzorgNL ziet dat de gevolgen een wissel trekken op zowel de zorgvrager als de mantelzorger. Een op de twee mantelzorgers die te maken hebben met afgeschaalde zorg, voelt in de afgelopen periode ‘regelmatig’ tot ‘zeer vaak’ dat die de zorg niet meer aankan. Daarnaast voelt 74 procent van de mantelzorgers dat ze altijd paraat moeten zijn, en dat is een hoger percentage dan voorheen. Een meerderheid van de mantelzorgers meldt ook een mentale last en minder tijd voor ontspanning of een sociaal leven.

Formele en informele zorg

Volgens MantelzorgNL kun je het afschalen van de professionele zorg niet meer als een tijdelijke aangelegenheid beschouwen en enkel oproepen om samen de schouders eronder te zetten. Directeur Liesbeth Hoogendijk stelt: ‘Gezien de zaterdag afgekondigde lockdown zal er naar verwachting nόg meer formele zorg worden afgeschaald. Dat kun je niet blijven doen, zonder te investeren in informele zorg.’ MantelzorgNL stelt ook vraagtekens bij het kabinetsbeleid voor zorg en vergrijzing in de komende regeerperiode. 

Extra opleiding voor mantelzorgers in Maastricht

In het Maastricht UMC+ worden vanaf woensdag zoveel mogelijk mantelzorgers opgeleid in - om te beginnen - oogdruppelen. Ook sommige patiënten kunnen daar leren hoe ze dat zelf kunnen doen. Dit omdat de thuiszorg kampt met een personeelstekort. De scholingsmogelijkheid, opgezet met Coöperatie VGZ en thuiszorgorganisatie Envida, moet blijvend worden en voor meer handelingen gaan gelden: antibiotica toedienen via een infuus en sondevoeding geven worden straks toegevoegd. Steunkousen aantrekken, nierdrains schoonhouden, katheterzak verwisselen, wondverzorging en het injecteren in onderhuids weefsel gebeurde al op kleine schaal, maar ook dat moet flink meer worden. 

Bron: ANP, MantelzorgNL