65-plussers schenken gemiddeld 4000 euro aan kinderen

scheking-ouders-kinderen10052017.jpg

Bijna een op de drie huishoudens van 65-plussers heeft in de afgelopen twee jaar geld geschonken aan kinderen of kleinkinderen. Zij schonken gemiddeld zo'n 4000 euro per jaar, blijkt uit een onderzoek van ING.

De totale jaarlijkse schenkingen van alle 65-plussers tellen hiermee op tot gemiddeld zo'n 2,4 miljard euro. Ook onder 55- tot 65-jarigen wordt relatief vaak geschonken. Zij gaven de afgelopen jaren in totaal zo'n 1,2 miljard euro per jaar weg.

25- tot 35-jarigen ontvangen gemiddeld 10.000 euro

Een belangrijk deel van de schenkingen komt terecht bij 25- tot 35-jarigen. Maar liefst een kwart van hen geeft aan in de afgelopen twee jaar een schenking te hebben ontvangen. Ze rapporteren een gemiddeld ontvangen bedrag van circa 10.000 euro.

Minder vermogen

Als gevolg van de crisis hebben veel Nederlanders op hun buffers moeten interen. Vooral jongeren en jongvolwassenen zagen veel van hun vermogen verdampen. Hun vermogen, exclusief hypotheekschuld, was in 2007 nog gemiddeld 24.000 euro. In 2015 bezaten ze gemiddeld slechts 15.000 euro. Dat is bijna 40 procent minder.

'Vermogensoverdrachten zullen groter worden'

Volgens de onderzoekers van ING zullen veel ouderen ook in de komende jaren geld schenken aan hun (klein-)kinderen. 'De komende decennia zullen vermogensoverdrachten vermoedelijk steeds groter worden. Veel van de 'babyboomers' die nu met pensioen gaan zijn welvarend. Bovendien zijn ze met velen', aldus de bank.

Vrijstelling verhoogd tot 100.000 euro

Vanaf dit jaar is het volgens ING extra aantrekkelijk om grote bedragen te schenken, omdat de schenkingsvrijstelling permanent is verhoogd tot 100.000 euro. Voorwaarde is wel dat het wordt besteed aan de eigen woning of aflossing.

Bron: ANP