85% zorgvragers nog niet geïnformeerd door gemeente

De huidige AWBZ, Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, wordt per 1 januari 2015 vervangen door nieuwe regelingen. Veel mensen zullen dan bij de gemeente moeten aankloppen met hun zorgvraag. Alleen: bijna niemand heeft nog bericht gekregen van de eigen gemeente. Dit blijkt uit een enquête onder het Radar Testpanel.

Op dit moment vallen zo'n 800.000 mensen onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, de AWBZ. Deze wet betaalt de langdurige zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten, en dekt dus de zorg en begeleiding die niet onder de zorgverzekering vallen.

WLZ en basisverzekering

Van deze 800.000 mensen zullen er per januari 280.000 onder de Wet Langdurige Zorg vallen, de WLZ. Dit zijn mensen die dagelijks intensieve zorg krijgen.

Van de 520.000 overige mensen in de AWBZ, zullen naar schatting zo'n 200.000 betaald gaan worden vanuit de zorgverzekeringswet. Deze mensen krijgen dan bijvoorbeeld de wijkverpleging vergoed, door de basisverzekering.

WMO en Nieuwe Jeugdwet

Van de resterende 320.000 mensen zullen er zo'n 250.000 vallen onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015, de WMO. Tot slot zullen duizenden jongeren vanuit de AWBZ onder de Nieuwe Jeugdwet vallen.

Deze laatste twee wetten zullen per 1 januari 2015 onder de verantwoordelijkheid van de gemeente vallen. De gemeente zal in de toekomst hun zorgvraag beoordelen.

Geen informatie

Veel zorg gaat dus onder de gemeente vallen. De gemeente zou informatie moeten geven over hoe en wat, maar dat is voor het overgrote deel nog niet gebeurd. Dit blijkt uit de testpanelenquête, die ruim 40.000 keer is ingevuld. Daarvan krijgen bijna 5.000 zorg betaald uit de AWBZ. En van die mensen gaat straks 51 procent onder de gemeente vallen.

Zorgen

Daarvan heeft 85 procent nog niet van de gemeente gehoord. Dat ze nog niets gehoord hebben vindt 34 procent vervelend, maar denkt dat het wel goed komt. Maar 51 procent maakt zicht hier echt zorgen over.

Bekijk de hele uitzending over de zorghervormingen binnen de AWBZ.Over dit onderzoek

Aan het onderzoek deden 40.832 leden van het Radar Testpanel mee. Het onderzoek vond plaats van 22 tot en met 26 oktober 2014.

Het Radar Testpanel bestaat uit ruim 80.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van online onderzoek. De resultaten worden gebruikt in het tv-programma Radar en / of de website radartv.nl.