background branding

9 euro meer waterschapsbelasting voor gezin met eigen woning

Waterschapsbelasting.jpg

De waterschapsbelasting voor gezinnen met een eigen woning gaat volgend jaar met gemiddeld 9 euro omhoog, schat de Unie van Waterschappen op basis van een inventarisatie. Een gezin met een huis van 250.000 euro betaalt naar verwachting in 2022 gemiddeld 359 euro aan het waterschap.

De koepelorganisatie laat weten dat de verhoging nodig is omdat de waterschappen steeds meer maatregelen moeten nemen om Nederland klimaatbestendig te houden. Het gaat onder meer om dijkversterking en het aanleggen van waterbergingen.

Droogte stelt waterschappen op de proef

'Het KNMI heeft recent in het Klimaatsignaal aangegeven dat de klimaatverandering in Nederland sneller gaat dan eerder verwacht en grote effecten gaat hebben', zegt bestuurslid Toine Poppelaars van de unie. 'In juli was er te veel water. Maar ook de droogte heeft de waterschappen de afgelopen jaren al zwaar op de proef gesteld.'

Binnenkort definitieve tarieven bekend

Volgens Poppelaars ontvangen de waterschappen in 2022 in totaal ruim 3,2 miljard euro aan belastingen. Hij zegt dat de precieze hoogte van de belastingen per waterschap verschilt, omdat ze allemaal met andere omstandigheden te maken hebben voor het waterbeheer.

De gemiddelde verhoging van 9 euro ligt 0,7 procent boven de inflatie die door het Centraal Planbureau voor 2022 wordt geraamd op 1,8 procent. De 21 waterschappen maken de komende weken de definitieve tarieven bekend.

Bron: ANP