94 procent van de gemeenten hebben zorggeld over

zorggemeneten.jpg

Van de 393 gemeenten in Nederland, hielden er 371 geld over van het budget dat ze van het rijk kregen voor thuishulp en jeugdzorg vorig jaar. Dat is 94 procent van alle gemeenten.

Dat meldt het ambtenarenblad Binnenlands Bestuur dinsdag op basis van onderzoek. Voor de uitvoering van de Participatiewet, die ingevoerd is om mensen aan een baan te helpen, was het rijksbudget voor twee op de drie gemeenten onvoldoende. Per saldo lieten gemeenten voor een bedrag van 807 miljoen van het geld dat ze van het rijk kregen op de plank liggen.

Veel gemeenten tekort in 2015

Vorige maand werd bekend dat gemeenten vorig jaar bijna 1,2 miljard euro aan zorggeld overhielden. Dat is opmerkelijk omdat veel gemeenten in het afgelopen jaar juist aangaven een tekort te hebben.

Breda houdt het meeste geld

Volgens Binnenlands Bestuur gaven gemeenten als Oosterhout, Heerenveen en Dongeradeel zo'n 30 procent van het zorgbudget niet uit. In absolute getallen hield Breda het meeste geld over: 38 miljoen van de 160 miljoen euro die er via het gemeentefonds binnenkwam.

Stede Broec besteedt minimaal

Gemeente Stede Broec (regio West-Friesland) blijkt bijna 90 procent van het zorgbudget niet te hebben gespendeerd. De gemeente ontving zo'n 13 miljoen euro, waarvan er eind 2015 ruim 12,5 miljoen nog op de plank lag. In Giessenlanden (Zuid-Holland) is het tegenovergestelde het geval. De gemeente kreeg 6 miljoen euro voor jeugdzorg en thuishulp, maar was hier ruim het dubbele aan kwijt.

Bron: ANP