'Geldstroom tussen Rijk en gemeenten moet anders'

geldstroom.jpg

Een nieuw kabinet moet met spoed de verdeling van gelden tussen het Rijk en de gemeenten herzien. Volgens de Raad voor Financiële Verhoudingen (Rfv) moet het stelsel worden ingericht volgens het principe 'wie betaalt, bepaalt'.

Dat bericht Trouw. Gemeenten geven sinds de overheveling van taken van het Rijk naar gemeenten, jaarlijks 56 miljard euro belastinggeld uit aan overheidstaken als zorg en veiligheid. De onafhankelijke adviesraad schrijft aan het kabinet dat de decentralisatie en de bekostiging van de afgestoten taken nooit goed is doordacht en er ad hoc steeds een zak geld werd meegegeven.

Geld niet uitgegeven

Het ondoorzichtige systeem leidt tot spanningen tussen de overheden. Onlangs nog bleek dat gemeenten veel geld dat voor huishoudelijke zorg was bedoeld, niet hadden uitgegeven. Een nieuw kabinet moet het financiële stelsel erachter vereenvoudigen, vindt de Rfv.

Nieuwe taakverdeling

De politiek zou volgens de raad een nieuwe onderverdeling moeten maken in taken die bij de rijksoverheid liggen en bij de gemeente. Als het Rijk de normen stelt, dient hij ook de kosten te dragen. Taken voor de gemeenten zouden vooral moeten worden gefinancierd vanuit gemeentelijke belastingen.

Bron: ANP MediaWatch / Trouw