2/3 zorgvragers nog altijd niet geïnformeerd over veranderingen

vrouw_brief_laptop_312.jpg

Twee van de drie mensen die binnen nu en een paar maanden hun zorg vanuit de gemeente krijgen, zijn nog niet geïnformeerd over de veranderingen, zo blijkt uit een onderzoek van het Radar Testpanel. Dat terwijl de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet inmiddels al maanden onder de verantwoordelijkheid van de gemeente vallen.

Mensen die zorg krijgen vanuit de nieuwe Wmo of Jeugdwet moeten sinds 1 januari 2015 hiervoor aankloppen bij de gemeente, zodra hun oude zorgindicatie vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) afloopt. Pas vanaf dat moment ontvangt de zorgvrager daadwerkelijk zorg vanuit de gemeente. Het is de taak van de lokale overheid om de burgers hierover te informeren.

Radar deed onderzoek onder ruim 10.000 leden van het Radar Testpanel. Daarvan geeft 30 procent aan dat binnen het gezin gebruik wordt gemaakt van zorg die onder de gemeente valt of komt te vallen. Van deze groep krijgt 63 procent daadwerkelijk al zorg vanuit de gemeente, 21 procent krijgt dit later dit jaar.

Vaker niet dan wel geïnformeerd

Hoewel veel mensen al zorg krijgen geleverd van de gemeente, is nog lang niet iedereen geïnformeerd over de veranderingen. Van de respondenten die zorg krijgen vanuit de Wmo en de Jeugdwet geeft 49 procent aan geen informatie te hebben gehad over de veranderingen van de persoonlijke zorg. Dat percentage is hoger dan het percentage mensen die wél weten waar ze aan toe zijn (46%).

Van de mensen die binnen een paar maanden zorg krijgen vanuit de lokale overheid is 65 procent nog niet geïnformeerd over de veranderingen. Uit eerder onderzoek onder het Radar Testpanel, in oktober vorig jaar, bleek dat de communicatie van de gemeente naar de zorgvragers ook toen al niet vlekkeloos verliep. Destijds was 85 procent van de zorgvragers nog niet op de hoogte gebracht van de veranderingen.

Van de mensen die inmiddels nog altijd niet geïnformeerd zijn, maakt 45 procent zicht daar echt zorgen over. Nog eens 41 procent vindt het vervelend, maar denkt dat het nog wel goed komt. Slechts 11 procent van de respondenten maakt zich er niet druk om.

Informatie per post of e-mail

Verreweg het grootste gedeelte van de mensen die wél zijn geïnformeerd door de gemeente, heeft informatie ontvangen via de post of e-mail. 71 procent van de mensen werd op deze wijze geïnformeerd. Daarnaast heeft ruim een kwart (26%) een persoonlijk gesprek gehad met een ambtenaar van de gemeente. Van de respondenten die zo’n gesprek hebben gehad, vindt 65 procent de verstrekte informatie duidelijk. Bij de mensen die informatie hebben gehad via post of e-mail ligt dat percentage lager (48%).

De meeste zorgvragers (76%) die bij een informatiebijeenkomst zijn geweest, is het duidelijk bij welke instantie ze moeten aankloppen als er problemen zijn. Voor respondenten die per post of mail zijn geïnformeerd is dat het minst duidelijk (58%).

Veel respondenten geven aan niet tevreden te zijn met de indicatie, of het zorgcontract, van de gemeente. Een op de drie mensen die deze al ontvangen heeft, is hier niet tevreden mee. Ruim een kwart van de respondenten (26%) geeft aan nog geen zorgcontract van de gemeente te hebben.

Lees de reacties van verschillende gemeenten op deze onderzoeksresultaten.


Over dit onderzoek

Lees de reacties van verschillende gemeenten op deze onderzoeksresultaten.

Aan het onderzoek deden 10.221 leden van het Radar Testpanel mee. Dit waren deels leden die in een eerder onderzoek hebben aangegeven dat zij of een gezinslid zorg krijgen (of gaan krijgen) vanuit de gemeente. Deze groep is aangevuld met nieuw aangemelde leden. Het onderzoek vond plaats tussen 10 en 19 april 2015.

Het Radar Testpanel bestaat uit ruim 91.000 mensen. Zij nemen deel aan online enquêtes. De resultaten uit deze onderzoeken worden gebruikt in het tv-programma Radar en / of voor nieuwsberichten op de website radartv.nl.