Zorginstelling op administratiekosten gejaagd

zorgkosten-administratie-6-10-780.jpg

Zorginstellingen waren vorig jaar fors meer geld kwijt aan accountantskosten als gevolg van administratieve rompslomp door nieuwe regelgeving.

Vooral ggz-instellingen (plus 20,7 procent) en de gehandicaptenzorg (10,8 procent) zagen deze kosten fors oplopen, blijkt uit een onderzoek van IntraKoop, een inkoopcoöperatie van zorg.

Zorgtaken overgeheveld naar gemeenten

Verpleeg- en verzorgingshuizen waren 4 procent duurder uit. De kostenstijging hangt volgens Intrakoop samen met de overgang naar de wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de decentralisatie van de jeugdwet. Sinds begin vorig jaar zijn veel zorgtaken door het kabinet overgeheveld naar gemeenten. Dat brengt voor zorginstellingen een flinke extra papierwinkel met zich mee.

Dat geldt niet voor ziekenhuizen. Zij zagen de accountantskosten met bijna 18 procent dalen vorig jaar.

Ongeveer twee derde van de totale accountantskosten hebben betrekking op de controle van de jaarrekening.

Bron: ANP