background branding

Aantal regelingen voor ouders met kinderen wordt fors verminderd

Het kabinet wil het aantal financiële regelingen voor ouders met kinderen vanaf 2015 fors terugdringen. Van de huidige 11 regelingen blijven er nog 4 over.

Dat zijn de kinderbijslag, het kindgebonden budget (een inkomensafhankelijke tegemoetkoming in de kosten van kinderen), de combinatiekorting (een fiscale tegemoetkoming voor de combinatie van werken en zorg voor kinderen) en de kinderopvangtoeslag.

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken heeft dat dinsdag aan de Tweede Kamer geschreven. De overige regelingen, zoals de ouderschapsverlofkorting of de aftrek levensonderhoud kinderen, worden samengevoegd met de bovengenoemde of afgeschaft. Op dit moment is met de kindregelingen een bedrag van 10 miljard euro per jaar gemoeid. De kabinetsplannen betekenen een bezuiniging van 800 miljoen.

De regelingen die Asscher overeind houdt, hebben twee doelen: ze moeten iets doen aan de armoedeval of het ouders mogelijk maken aan het werk te gaan of te blijven. De armoedeval houdt in dat ouders die een uitkering hebben, slechter af zijn als ze een baan aanvaarden, omdat ze dan een subsidieregeling kwijtraken.

Het gevolg van zijn voorstellen is dat ouders met een uitkering er iets op achteruitgaan, terwijl werkende ouders er in sommige gevallen flink op vooruitgaan. Volgend jaar bekijkt de minister of er sprake is van ongewenste koopkrachteffecten, zodat hij nog tijdig kan bijsturen.

Asscher volgt met zijn voorstellen in grote lijnen die van zijn voorganger Henk Kamp in de vorige kabinetsperiode. Ook die wilde het mes zetten in het aantal kindregelingen. 

Asscher onderstreepte in een toelichting dat het kabinet de kinderbijslag niet inkomensafhankelijk zal maken. Daarover is de afgelopen maanden wel gespeculeerd, maar deze maatregel heeft nooit in zijn bedoeling gelegen, zei de minister.

Wel wil hij een vereenvoudiging van de kinderbijslagregeling. Vanaf juli volgend jaar gaat het bedrag stapsgewijs omlaag voor oudere kinderen. Uiteindelijk is er nog maar sprake van één bedrag. Tegenover de verlaging van de kinderbijslag staat dat het kindgebonden budget omhoog gaat.

Kindregelingen zijn met name bedoeld als tegemoetkoming in de kosten van kinderen en om het mogelijk te maken werk en zorg te combineren.Verzet bij oppositie Tweede Kamer

Bij de oppositie in de Tweede Kamer bestaat breed verzet tegen de plannen van minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken om 800 miljoen euro te bezuinigen op de financiële kindregelingen. CDA, PVV, D66, GroenLinks en ChristenUnie zullen de voorstellen niet steunen. Datzelfde geldt vrijwel zeker ook voor SP en SGP. Een meerderheid voor het gepresenteerde wetsvoorstel in de Eerste Kamer lijkt daarmee zeer twijfelachtig. De regeringsfracties VVD en PvdA beschikken in de Senaat over te weinig zetels.

CDA-Kamerlid Pieter Heerma noemt het plan van Asscher 'onverstandig en oneerlijk'. Volgens hem geeft Nederland nu al veel minder financiële steun aan ouders dan omringende landen. Het kabinetsvoorstel noemt hij nivellerend, waardoor de middeninkomens de dupe zijn.

PVV-Kamerlid Harm Beertema heeft soortgelijke kritiek. De PVV wil ook wel aanpassing in de kindregelingen, maar die zouden alleen ouders met meer dan twee kinderen moeten treffen. De PVV wil bovendien de export van kinderbijslag naar het buitenland tegengaan.

Voor D66 telt zwaar dat er tegenover de bezuinigingen op de kindregelingen geen extra investeringen in het onderwijs staan. 'Het kabinet heeft niet geluisterd naar de zorgen van D66', zegt Kamerlid Steven van Weyenberg. De Democraten pleiten al geruime tijd voor meer geld voor het onderwijs. 'De balans is zoek', vindt Van Weyenberg.

Volgens de ChristenUnie laat het kabinet gezinnen de rekening van de crisis betalen. 'Een slecht plan op een slecht moment', noemt Kamerlid Carola Schouten het wetsvoorstel.

GroenLinks-Kamerlid Limda Voortman spreekt van 'afbraak van de kinderopvang'. Volgens haar gaat een bijstandsmoeder er door de kabinetsplannen 4,5 procent op achteruit.

Bron: ANP / Rijksoverheid