background branding

Aantal vacatures sterk afgenomen door coronacrisis

Vacatures_06.05.2020.jpg

Het aantal nieuwe vacatures in Nederland is sinds de intelligente lockdown half maart met een kwart afgenomen. Daarbij is de daling ten opzichte van de eerste tien weken van dit jaar bij werkgevers met 36 procent twee keer groter dan bij uitzendorganisaties. Verder blijkt de laatste twee weken het herstel enigszins ingezet.

Dat komt naar voren uit cijfers van Intelligence Group en Jobdigger over vacatures en arbeidsmarktgedrag van de beroepsbevolking. Het verlies van nieuwe vacatures is het grootste voor de middelbaar opgeleiden. Het aantal banen voor mbo'ers daalde met 28 procent. Voor universitair geschoolde banen gaat het om een daling van het aantal vacatures met zestien procent.

Verschillen per provincie

Ook qua provincies zijn de verschillen volgens de onderzoekers groot. Zeeland (min 31 procent), Drenthe (min 30 procent), Groningen en Limburg (min 29 procent) worden relatief het hardst geraakt. In Zuid-Holland (min 22 procent) en Noord-Brabant (min 24 procent) is het verlies ook groot, maar het minst in vergelijking met andere provincies.

Opleidingsniveau

Verder blijkt dat de angst onder lager opgeleiden om hun baan in het komende jaar kwijt te raken iets groter is dan onder hoger opgeleiden. Bij circa twaalf procent van de lager opgeleiden leeft deze vrees, tegen bij vijftien procent van de hoger opgeleiden. Dit was voor de crisis respectievelijk acht en zeven procent.

Lichtpuntje

De onderzoekers bestempelen de toename van het aantal gepubliceerde vacatures ten opzichte van een en twee weken geleden als lichtpuntje. 'Het is nog veel te vroeg om hier conclusies aan te verbinden, maar het duidt nog steeds op dynamiek op de markt ondanks de sterk toegenomen onzekerheid', aldus Geert-Jan Waasdorp, directeur van Intelligence Group. De grote krapte op de Nederlandse arbeidsmarkt kan volgens hem de te verwachten sterke toename van werklozen deels verzachten.

Bron: ANP