background branding

ABN AMRO, ING en Rabobank betrokken bij misstanden in de palmoliesector

palmolie-banken-020718.jpg

De drie grote Nederlandse banken ABN AMRO, ING en Rabobank zijn structureel betrokken bij misstanden in de palmoliesector, zoals landroof, mensenrechtenschendingen en de kap van regenwoud. Dit blijkt uit twee rapporten die Milieudefensie maandag presenteert.

De banken zouden tussen 2010 en 2018 voor minstens 4,9 miljard euro hebben geïnvesteerd in veertien palmoliebedrijven die betrokken zijn bij 118 misstanden in negen landen, zo staat in het zwartboek Draw the Line. Zo investeerde ABN AMRO in een bedrijf dat regenwoud vernietigde in Papoea Nieuw-Guinea en leende ING aan een bedrijf dat de lokale bevolking intimideerde en van haar land verjoeg. Milieudefensie wijdt een apart rapport aan Liberia, waar ABN AMRO en Rabobank investeren in een Aziatisch palmoliebedrijf dat zich aan soortgelijke misdrijven schuldig maakt.

'Banken weten al ruim vijftien jaar wat er aan de hand is. Toch blijven ze geld steken in deze dubieuze bedrijven', zegt Rolf Schipper van Milieudefensie.

'Alternatieven palmolie nog schadelijker'

ABN AMRO geeft aan dat alternatieven voor palmolie vaak nog schadelijker zijn en dat een boycot dus niet realistisch is. De bank is het wel met Milieudefensie eens dat er nog veel moet worden verbeterd en zegt eisen aan zijn klanten te stellen. Die moeten bijvoorbeeld een keurmerk hebben. Als er toch misstanden zijn, dan gaat de bank een zogenoemd 'engagementtraject' in. Daarin wordt gestreefd naar verbetering van het gedrag. De bank wil niet ingaan op eventuele boetes voor bedrijven die regenwoud vernietigen.

Ook Rabobank stelt dat palmoliebedrijven lid moeten zijn van de Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) voor de bank er zaken mee doet. Die organisatie beoordeelt klachten en legt eventueel sancties op. Houden bedrijven zich niet aan de sancties dan verliezen ze hun lidmaatschap van de RSPO. ING geeft eveneens aan zo'n lidmaatschap als vereiste te hebben en stelt liever met de sector in gesprek te blijven dan die uit te sluiten.

Milieudefensie wijst er overigens op dat een RSPO-lidmaatschap geen enkele garantie biedt dat misstanden worden aangepakt. Zo zijn volgens de milieuorganisatie in Liberia inwoners al zes jaar bezig om landroof aan de kaak te stellen. Rabobank stelt op haar beurt dat Milieudefensie in de rapporten naar klachten kijkt en niet naar opgelegde sancties.

Bron: ANP