background branding

ACM onderzoekt klachten over warmtevoorziening naar aanleiding van uitzending Radar

180202021 energierekening .jpg

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) gaat het gesprek aan met huishoudens die letterlijk in de kou zitten door energieleveranciers die problemen rondom de warmtevoorziening niet oplossen. Het gaat hierbij om bewoners van de Transvaalbuurt in Den Haag en Dongen.

De autoriteit zal ook de betreffende warmteleveranciers aan de tand voelen.

Uitzending Radar over warmtewet

Radar bracht dit probleem onder de aandacht in de uitzending van 8 februari 2021. In het Klimaatakkoord staat namelijk dat in 2050 alle woningen van het gas af moeten zijn. Sommige huishoudens in nieuwbouwwijken zijn daarom overgegaan op een collectief systeem voor energie, een zogeheten WKO-systeem. Het regent echter klachten over deze systemen. Zo zijn er vaak storingen, waardoor de verwarming of het warm tapwater uitvalt. Bewoners krijgen daarnaast ook torenhoge rekeningen voor wat betreft het vastrecht en de verbruikskosten. De energieleveranciers verschuilt zich achter de warmtewet.

'Energieleveranciers op verantwoordelijkheden wijzen'

De ACM meldt naar aanleiding van de uitzending dat ze leveranciers nogmaals op hun verantwoordelijkheden zullen wijzen. Indien nodig zal er ook worden opgetreden tegen deze nutsbedrijven. De autoriteit ligt verder toe: 'Problemen die huishoudens ervaren, zijn voor de ACM belangrijke signalen om te bepalen welke acties richting warmteleveranciers nodig zijn. Signalen over onduidelijkheid over storingen waren voor de ACM vorig jaar bijvoorbeeld aanleiding om warmteleveranciers te sommeren hun storingsregistratie goed bij te houden en via hun website openbaar te maken.'

Factuur moeten transparanter

Daarnaast moeten de facturen transparanter worden gemaakt. De ACM zal erop toezien dat deze bedrijven zich aan al deze punten houden. Dit geldt tevens voor de geldende maximumtarieven.

Eerdere documentaire gemist?

Radar maakte eerdere al twee documentaires over van het gas af gaan. Je kunt deel 1 en deel 2 hier bekijken:

Radar Extra documentaire: Van gas los