'Adoptie kinderen uit buitenland moet stoppen'

adoptie.jpg

Nederland moet stoppen met de adoptie van kinderen uit het buitenland. Het recht van kinderen om in het land van herkomst in gezinsverband op te groeien, hoort onvoorwaardelijk voorop te staan. Dat adviseert de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) woensdag aan het kabinet.

'Een kind is altijd beter af in een gezinssituatie dan in een tehuis en het is heel erg belangrijk dat een kind continuïteit van opvoeding heeft', stelt kinderrechter Jolande Calkoen, die lid is van de RSJ woensdag in Trouw. 'Dus dat het in een omgeving blijft waar het de cultuur, de sociale omgeving en de taal kent.'

Bescherming

De Raad heeft zich op verzoek van de regering gebogen over de vraag hoe potentiële adoptiekinderen het best beschermd kunnen worden. De RSJ constateert dat adoptie veel voordelen biedt voor het individuele kind, maar vindt dat aan het stelsel in zijn geheel te veel onoplosbare risico's kleven. De RSJ benadrukt wel in het rapport dat adoptieouders en bemiddelingsbureaus niets kwalijk te nemen is.

'Opgroeien in een gezin in het land van herkomst heeft daarom de voorkeur', aldus Calkoen. Door te stoppen met adoptie zijn de kinderen volgens haar beter af. 'Uiteindelijk help je meer kinderen door hen ter plaatse te ondersteunen met goede jeugdbescherming dan door enkele kinderen hier naartoe te laten komen. We zouden, als wij hier in Nederland nog kinderen aangeboden krijgen, ter plaatse met organisaties als Terre des Hommes en Unicef kunnen meedenken of er geen pleeggezinnen in het land van herkomst zijn. Nu gebeurt dat te weinig.'

'Belang kind niet voorop'

De RSJ meent dat een 'vraaggestuurde markt' is ontstaan door de wens van westerse ouders om buitenlandse kinderen te adopteren en door de financiële belangen die daarmee gemoeid zijn. Die markt handelt in kinderen zonder gezin en het stelt het belang van het kind niet altijd voorop, aldus de RSJ.

'Het feit dat tehuizen niet leger worden, wijst er wel op dat het een vraaggestuurde markt lijkt. Er is ook gebleken dat het merendeel van de kinderen die voor adoptie worden aangeboden, wel ouders heeft. Het zijn geen wezen. Je kunt je dan afvragen in hoeverre het afstand doen van een kind echt de bedoeling is geweest van die moeder', aldus Calkoen. 'Het is beter en duurzamer om te helpen bij de opbouw van kinderbescherming in het land van herkomst.'

Bron: ANP