ADP: Lager loon door nieuwe belastingregels

salaris_loon-780.jpg

De meeste Nederlandse werknemers betalen per 1 april meer loonbelasting en houden daardoor netto minder loon over. Dat meldde salarisdienstverlener ADP woensdag op basis van nieuwe berekeningen.

Door de invoering van de definitieve belastingtarieven voor dit jaar gaat iemand met een modaal inkomen er ten opzichte van 1 januari netto 3 euro per maand op achteruit. Anderhalf keer modaal verdient netto bijna 7 euro minder per maand en twee keer modaal levert netto 10 euro in.

Ambtenaren

Doordat de overheidssector per 1 april ook nog eens meer pensioenpremie gaat betalen, is het verschil bij ambtenaren het grootst. Een ambtenaar met een inkomen van anderhalf keer modaal gaat er netto 11 euro per maand op achteruit; twee keer modaal ziet maandelijks 17 euro minder op de salarisstrook terug.

Mensen met een inkomen tot 1750 euro bruto per maand, de eerste schijf, zien geen verschil. De hogere belastingtarieven gelden alleen voor de tweede en derde schijf. De verhoging van het belastingtarief van 40,2 naar 40,4 procent werd pas in december bekend, waardoor deze per 1 januari nog niet kon worden doorgevoerd. Per 1 april volgt een inhaalslag over de eerste drie maanden, waardoor de resterende negen maanden van dit jaar wordt gerekend met een tarief van 40,46 procent.

Gepensioneerden

De verhoging beperkt zich niet tot werkenden, zo waarschuwde ADP. Gepensioneerden met een aanvullend pensioen van 1700 euro gaan enkele dubbeltjes per maand meer betalen. 'Omdat veel gepensioneerden vaak meerdere kleinere pensioenen ontvangen, lijkt het alsof de belastingverhoging hen niet raakt. Maar over het totaal van hun aanvullende pensioenen en AOW-uitkering kan de tariefstijging van 22,3 procent naar 22,5 procent betekenen dat gepensioneerden volgend jaar iets meer moeten bijbetalen dan gedacht.'

Vergeleken met vorig jaar is er overigens wel nog altijd sprake van een belastingverlaging. Na behandeling van het Belastingplan door de Eerste Kamer dalen de tarieven echter wat minder sterk dan eerst de bedoeling was.

ADP verzorgt naar eigen zeggen maandelijks de salarisstrook van 1,4 miljoen Nederlandse werknemers.

Bron: ANP