background branding

AFM gaat en-bloc-clausule onderzoeken

De Autoriteit Financiele Markten (AFM) gaat de en-bloc-clausule van de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV) verkennen. Dit antwoordt minister Dijsselbloem op Kamervragen naar aanleiding van de uitzending van TROS Radar. In de uitzending besteedde Radar aandacht aan de en-bloc-clausule die ervoor zorgt dat de premie van de AOV zomaar kan worden verhoogd.

Wie zelfstandig werkt kan zich verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Hieroor ben je al snel een paar duizend euro per jaar kwijt, een fors bedrag voor veel zzp’ers. Dat kan ook nog eens flink oplopen als je verzekeraar een onduidelijk clausule activeert die tussentijdse premieverhogingen mogelijk maakt.

De verzekeraars staan onder toezicht van de DNB en AFM, merkt Dijsselbloem op. 'De Nederlandse Bank houdt toezicht op de solidariteit van verzekeraars. De AFM houdt toezicht op de wijze waarop verzekeraars communiceren over premieverhogingen via een en-bloc-clausule en hoe een dergelijke verhoging strookt met wat in hun polisvoorwaarden staat.

Naar aanleiding van de uitzending gaat AFM stappen ondernemen om onderzoek te doen naar de en-bloc-clausule.

Bron: Findinet