background branding

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) zzp'ers

Wie zelfstandig werkt zal zich moeten verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Hieroor ben je al snel een paar duizend euro per jaar kwijt, een fors bedrag voor veel zzp’ers. Dat kan ook nog eens flink oplopen als je verzekeraar een onduidelijk clausule activeert die tussentijdse premieverhogingen mogelijk maakt. Bittere noodzaak volgens de verzekeraar; pure misleiding volgens boze zzp’ers.

In de uitzending spreekt zzp’er en communicatie-adviseur Michiel van der Peppel. Hij heeft in 2011 een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) bij Allianz afgesloten. Eind 2013 krijgt hij bericht dat zijn premie wordt verhoogd. Als hij belt met Allianz krijgt hij te horen dat het is omdat ze meer schades moeten uitkeren dan verwacht.

Ook Theo Huurdeman van 55 jaar heeft sinds ruim 1 jaar een AOV van Allianz. De premie is bij hem bijna 25% verhoogd. Overstappen naar een andere verzekeraar is bij hem onmogelijk vanwege zijn leeftijd en wat gezondheidsklachten.Uitleg en-bloc-clausule

De clausule in de algemene voorwaarden die zo’n premiewijziging mogelijk maken heet een en-bloc-clausule. De meeste verzekeraars hebben zo’n en-bloc-clausule in de algemene voorwaarden opgenomen bij de AOV’s en veel verzekeraars hebben daar het afgelopen jaar gebruik van gemaakt.

In de algemene voorwaarden van Allianz staat de en-bloc-clausule als volgt geformuleerd: 'Wij mogen de premie en voorwaarden ook veranderen als we dat voor alle verzekeringen van Allianz tegelijk doen. Of voor soortgelijke verzekeringen in een bepaalde groep. Bijvoorbeeld alle schadeverzekeringen van Allianz. Of voor een bepaalde groep verzekerden.

Als een verzekeraar een en-bloc-verhoging doorvoert mag de klant binnen 30 dagen de verzekering opzeggen. Het probleem van de verzekerden met een AOV is echter dat het in heel veel gevallen lastig is om over te stappen naar een andere verzekeraar.

Ook als je jong en gezond bent is geaccepteerd worden voor een verzekering een intensief en tijdrovende klus. Ben je op leeftijd en heb je ooit gezondheidsklachten gehad, dan is het bijna onmogelijk.Premieverhogingen Nationale Nederlanden

In de studio is meneer Jansma aanwezig. Hij is scheepsmaker en heeft een AOV bij Nationale Nederlanden. Hij heeft in februari 2013 een premieverhoging van 43% gehad en nu een jaar later krijgt hij nogmaals een verhoging van 15%. Hij is volledig aan het werk maar heeft reuma dus zal niet snel ergens anders worden geaccepteerd.

Het verbond van verzekeraars vindt dat verzekeraars voorzichtig om moeten gaan met het toepassen van een en-bloc-wijziging.Zaak gewonnen tegen premieverhoging

In de studio vindt een gesprek plaats met advocaat Van Beem. Hij heeft in 2013 een zaak gevoerd voor een aantal zakelijke klanten tegen Delta Lloyd. Dit was geen AOV maar ging wel om een en-bloc-premie verhoging. Advocaat Van Beem heeft deze zaak gewonnen.

De rechter heeft een aantal opmerkingen gemaakt in het vonnis over de in te schatten schadelast voor de verzekeraar en het toepassen van de en-bloc clausule. De rechter is van mening dat de en-bloc-clausule niet toegepast mag worden als de schadelast verkeerd is ingeschat.Meld je aan voor een collectieve zaak!

Deze opmerking past ook bij de premieverhogingen bij de AOV’s aangezien de meeste verzekeraars aanvoeren dat er bij verschillende beroepsgroepen meer en langduriger schade geclaimd wordt. Advocaat Van Beem denkt dat er juridisch gewin te halen is als verzekerden met een AOV hun en-bloc-premieverhoging gaan aanvechten.We hebben hier een formulier online staan, waarmee mensen zich kunnen melden bij advocaat Van Beem. Hij gaat de komende periode onderzoeken of er voldoende grondslag is om een collectieve zaak tegen een verzekeraar te beginnen.

Forumreacties

9
  • Door Radar

Je denkt je als zelfstandige zonder personeel, goed verzekerd te hebben tegen ziekte, maar je wordt ineens geconfronteerd met een premiestijging tot 25 procent. Kan dat zomaar? Mogen de verzekeraars tegenvallende schadelasten afwentelen op de consument? Radar zoekt het uit. Vanavond 20:30 uur op Nederland 1.

  • Door jermen2

Het zijn niet alleen zzp'ers die hiermee geconfronteerd worden elke ondernemer word hiermee geconfronteerd. Premies gaan aanzienlijk omhoog dit jaar. Dus als ondernemer ga je dan op zoek naar een goedkopere manier bij een andere verzekeraar. Ze schijnen dit dus gewoon te kunnen doen.

  • Door 16again

Heeft Radar nu officieel ook de ZZP-ers omarmd? Eigenlijk zijn dit geen consumenten, maar (kleine) bedrijfjes. Wel staan deze ZZP-ers, net als de gewone consument, onderaan in de voedselketen in de strijd tegen het grootkapitaal.