Senioren krijgen geen arbeidsongeschiktheidsverzekering

Ouderen in Nederland ervaren grote problemen als zij een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) willen afsluiten. Dat blijkt uit onderzoek van Radar op NPO Radio 1 onder twaalf verzekeraars. Als een zestigjarige zich wil verzekeren wordt die vooral afgewezen. Ook vraagt één van die verzekeraars om een bloedonderzoek, maar mag dat eigenlijk wel?

Nederland kent ruim een miljoen zzp'ers. Een deel daarvan is boven de 55 en wil zich graag verzekeren, maar bij verschillende verzekeraars kan dat niet. Dat zorgt voor grote problemen als ze hun inkomen kwijtraken aldus Wieger de Vries, die zich bij Radar meldde. Hij werkt als zelfstandig binnenschipper, is 62 jaar en kan geen AOV afsluiten. 'Twee jaar geleden heb ik het geprobeerd bij verschillende verzekeraars, maar het is niet gelukt. Er is sprake van leeftijdsdiscriminatie. Vroeger heb ik wel een AOV gehad, dus stom dat ik het niet heb laten doorlopen.'

Nu Wieger geen verzekering kan afsluiten moet hij er alles aan doen om niet arbeidsongeschikt te raken. 'Ik ga niet op wintersport en bij vorst ligt het schip aan de wal. Het dek kan glad worden en ik wil niet uitglijden. Dat geeft teveel risico.' De Vries is niet de enige. Meer oudere zzp'ers meldden zich bij Radar. Zo vertelt Jaap ons dat hij wel een AOV heeft, maar dat deze eindigt als hij 60 jaar oud wordt. De verzekeraar vindt dan dat hij een te groot risico wordt.

CBS: vier op de vijf niet verzekerd

Wieger en Jaap zijn niet de enigen die met dit probleem zitten. Uit onderzoek van het CBS uit 2017 blijkt dat vier op de vijf zelfstandigen geen arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben. 70% geeft aan dit te duur te vinden. Met name zzp'ers van boven de 55 zeggen het risico niet te kunnen dragen.

Allianz eist medisch bloedonderzoek

Opvallend zijn ook de eisen waaraan mensen moeten voldoen voordat zij een verzekering kunnen afsluiten. Zo eisen veel verzekeraars een medische keuring, maar Allianz gaat nog een stapje verder. De verzekeraar eist standaard een bloedonderzoek van nieuwe klanten. Opvallend, want uit dat onderzoek kunnen naast bekende problemen ook nieuwe lichamelijke kwalen ontdekt worden. De vraag is of je hiervan op de hoogte gesteld wil worden door je verzekeraar.

Het Verbond van Verzekeraars vindt dit ook een gekke zaak, als wij hen hiermee confronteren. 'Voor zover ik weet is dit niet het beleid onder verzekeraars om standaard dit soort bloedonderzoeken te vragen. Daar moet echt een medische aanleiding voor zijn. Bovendien mogen ze geen vragen stellen of onderzoek doen waarbij erfelijke afwijkingen naar voren komen. Dat is echt hard geregeld.' Er wordt daarom contact opgenomen met Allianz, die na een telefoontje van Radar, aangeeft het beleid te zullen wijzigen. Een standaard bloedonderzoek voor 50-plussers zal daarbij verdwijnen.

Let op: er is een vangnet

Karen Machielsen is advocaat bij Zumpolle Advocaten en wijst erop dat er nog wel mogelijkheden zijn voor oudere zzp'ers, maar daarvoor moet het Verbond van Verzekeraars de vangnetregeling aanpassen. Deze verzekering is er voor mensen die nergens anders terecht kunnen, omdat ze afgewezen zijn vanwege een medische reden. Daar zou volgens Machielsen ook het argument leeftijd aan toegevoegd moeten worden.

Hoe werkt de vangnetverzekering?

De vangnetverzekering bij een verzekeraar kan worden gesloten binnen vijftien maanden na de start als zelfstandig ondernemer. De reguliere AOV-aanvraag moet dan om medische redenen afgewezen zijn. De afwijzing op grond van leeftijd lijkt (direct of indirect) een afwijzing om medische redenen. Immers, als het geen medische reden is (verhoogd risico op arbeidsongeschiktheid), waarop wordt dan de afwijzing op leeftijd dan wel gebaseerd? De zelfstandige die nog binnen de termijn van vijftien maanden zit, zou dus een vangnetverzekering kunnen aanvragen. Als die aanvraag wordt afgewezen, dan kan een klacht worden ingediend bij het Kifid of een procedure worden gestart bij de civiele rechter.

Andere mogelijkheden: 1) met een beroep op schending van art. 4 Wet Gelijke Behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid kan een klacht ingediend worden bij het College voor de Rechten van de Mens. 2) Daarnaast zou onderzocht moeten worden of ook een civiele procedure tegen de desbetreffende verzekeraar en/of de Staat mogelijk is.

Bovendien wijst Machielsen erop dat de verplichte publieke verzekering, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ), voor zzp'ers al in 2004 afgeschaft werd. 'De WAZ is toen afgeschaft met het argument dat de markt het beter en goedkoper kon, maar dat klopt dus niet. Uiteindelijk vallen heel veel mensen buiten de boot en deze komen ten laste van de samenleving, omdat ze bijstand krijgen.'

PvdA: Verplichte verzekering voor zzp'ers

In de politiek is er nog geen overeenstemming over wat er met deze groep zzp'ers moet gebeuren. Gijs van Dijk (PvdA) pleit voor een verplichte AOV voor alle zelfstandigen. 'Wij pleiten voor een acceptatieplicht door verzekeraars en ook echt betaalbare premies. Als je voor 600 of 700 euro per maand jezelf moet verzekeren, dan lukt dat dus niet.' Het Kamerlid wil binnenkort in een debat in de Kamer er nogmaals aandacht voor vragen. Hij verwacht daarbij steun van de andere partijen. 'Voor de verkiezingen was hier brede steun voor, maar bij deze coalitie is de lobby van verzekeraars wel heel erg groot.'