Akkoord over hervormingen arbeidsmarkt: nulurencontracten weg en zzp’ers krijgen hoger loon

arbeidsmarkt hervorming.jpg

Werkgevers en vakbonden hebben een akkoord bereikt over een grote hervorming van de arbeidsmarkt. Een nieuw advies van de Sociaal Economische Raad (SER) pleit onder meer voor een afschaffing van nulurencontracten en een verhoging van het wettelijke minimumloon. Ook mag een tijdelijk contract maximaal nog maar drie jaar duren. Een overzicht van de belangrijkste punten.

De ingrepen zijn volgens de sociale partners nodig omdat er in Nederland sprake is van toenemende ongelijkheid en maatschappelijk ongenoegen. De SER adviseert verder het onderwijs en bijvoorbeeld de kinderopvang te verbeteren en vindt dat er grotere investeringen moeten worden gedaan in kennis en innovatie, digitalisering en nieuwe technologieën, infrastructuur en verduurzaming. Investeringen zijn volgens de raad ook noodzakelijk voor een goed functionerende en toegankelijke publieke sector.

De timing van het akkoord is belangrijk, omdat het nu nog kan worden besproken in de formatieonderhandelingen voor een nieuw kabinet. Wat er met het advies gebeurt is uiteindelijk een beslissing voor de politiek in Den Haag. 

Flexwerk onder de loep

De belangrijkste punten uit het advies van de SER voor het inperken van flexwerk op een rij:

  • Minimumuurloon van zzp’ers omhoog naar 30 tot 35 euro. 
  • De zogeheten nulurencontracten verdwijnen, waardoor werk op oproepbasis wordt beperkt. 
  • Tijdelijke krachten mogen nog maar maximaal drie contracten van een jaar krijgen.
  • Voor uitzendkrachten komen ook meer rechten. Het uitzendbeding, waardoor uitzendkrachten van de ene op de andere dag hun baan kunnen verliezen, wordt verkort van anderhalf jaar naar twaalf maanden. Daarna geldt een opzegtermijn.
  • Daarnaast hebben uitzendkrachten recht op hetzelfde salaris als iemand die in vaste dienst is en hetzelfde werk doet.
  • Foute uitzendbureaus worden aangepakt en er komt een systeem met certificaten. 
  • Zogeheten draaideurconstructies, waarbij de werkgever de ontslagbescherming kan omzeilen, moeten worden aangepakt. 

Bron: ANP / RTL Nieuws