Alles wat je moet weten over je basisverzekering

basisverzekering site.jpg

De basisverzekering is sinds 2006 door de invoering van de Zorgverzekeringswet voor iedereen verplicht. In 2021 hadden 17,3 miljoen mensen een basisverzekering en zorgverzekeraars moeten iedereen hiervoor accepteren. Verzekeraars mogen geen onderscheid maken tussen jong, oud, gezond of ziek.

De overheid bepaalt (op advies van het Zorginstituut) wat er in het basispakket zit en wat wordt vergoed. Het basispakket dekt de kosten voor bijvoorbeeld de huisarts, ziekenhuis, psychiater of apotheek (medicijnen). Voor zorg uit de basisverzekering geldt een eigen risico van minimaal 385 euro en dit kun je vrijwillig verhogen naar maximaal 885 euro.

Wat kost een basisverzekering?

Zorgverzekeraars mogen geen winst maken op de basisverzekering. Als ze geld overhouden, moeten ze dat teruggeven aan de verzekerden middels een premiekorting. Ondanks dat inhoud van de basisverzekering precies hetzelfde is, verschilt de premie voor de basisverzekering per aanbieder en zijn er drie varianten: 

  • Naturapolis: is het goedkoopst en dan moet je behandelaar een contract hebben afgesloten met je zorgverzekering. Is er geen contract dan moet je een deel van de behandeling zelf betalen.
  • Restitutiepolis: dan heb je vrije zorgkeuze en mag je zelf je behandelaar kiezen en maakt het niet uit of er een contract is. Deze keuzevrijheid kost meer premie.
  • Combinatiepolis: dit is een variant tussen de natura- en restitutiepolis.
00 11 26 polis.jpg
Verschil tussen polissen

Aanvullend verzekeren

Daarnaast kunt je je vrijwillig aanvullend verzekeren voor zorg die niet in de basisverzekering zit: zoals fysiotherapie, alternatieve geneeswijzen, lenzen- of brilvergoeding, orthodontie of de tandarts. 85% van de verzekerden had in 2021 een aanvullende zorgverzekering en bijna een derde (32%) van de verzekerden koos voor een aanvullende zorg- plus tandartsverzekering.

Bij een aanvullende verzekering mogen verzekeraars wél medisch selecteren en verzekerden weigeren. Bij tandzorg en orthodontie is er vaak een wachttijd. Als je zorg gebruikt uit je aanvullende verzekering gaat dit niet ten koste van je eigen risico van 385 euro. De hoogte van de premie is afhankelijk van je wat je allemaal wilt verzekeren: hoe meer behandelingen en dekkingen je vergoed wilt krijgen, des te duurder de premie.

Zorgverzekeraar bepaalt inhoud aanvullende verzekering

Zorgverzekeraars bepalen zelf de inhoud van het aanvullende pakket. Dus hoeveel behandelingen of kosten krijg je vergoed voor bijvoorbeeld fysiotherapie, chiropractie, tandarts of de aanschaf van een nieuwe bril of contactlenzen. In 2022 zijn er 21 verschillende zorgverzekeraars van in totaal 10 concerns. 

85% van de Nederlanders is verzekerd bij één van de vier grote zorgverzekeraars (Achmea ZilverenKruis, CZ, Menzis en VGZ) en op de aanvullende zorgverzekering mogen verzekeraars wél winst maken. De cijfers over 2021 zijn nog niet bekend, want het jaar is nog niet afgelopen.

00 11 27 verzekeraars.jpg
Vier grootste zorgverzekeraars