'Als het water komt, ben ik verzekerd', denkt 2 op de 3. De polis zegt iets anders...

klimaatschade-puin-ruimen-na-overstroming-780.jpg

Een meerderheid van ruim 13.000 Radar Testpanelleden met een woonverzekering verwacht verzekerd te zijn in het geval van klimaatschade. Dat is schade aan je huis of inboedel veroorzaakt door het veranderende klimaat, denk aan overstromingen, verzakkingen door droogte of stormschade. Dat is echter meestal níet het geval. 89 procent van de ondervraagden weet niet wat het verschil is tussen een overstroming door een rivier of door een sloot, of dat dit verschil überhaupt bestaat. Wat verwachten mensen eigenlijk van hun woonverzekering, en hoe ver zitten ze ernaast?

Ruim 13.000 mensen met een woonverzekering vulden onze vragenlijst in. Nagenoeg iedereen heeft een inboedelverzekering, die de spullen ín je huis vergoedt in het geval van schade of diefstal. 70 procent heeft (ook) een opstalverzekering, waarmee je huis zelf verzekerd is in geval van schade. In de meeste gevallen is een opstalverzekering verplicht wanneer je een eigen huis koopt. Bij een appartement gebeurt dat vaak via de VvE.

2 op de 3 ondervraagden verwacht dat hun huis en inboedel zijn gedekt door hun woonverzekering in het geval van een overstroming veroorzaakt door klimaatverandering. Maak het daarbij uit welk soort water overstroomt; of dat een sloot is, of een grote rivier? 48 procent heeft geen idee of dat uitmaakt, 34 procent denkt niet dat daar verschil in wordt gemaakt. Nog eens 7 procent denkt dat een overstroming door een grote rivier wél wordt gedekt, en door een sloot niet. Al deze mensen, samen 89 procent, hebben het mis. Slechts 11 procent geeft het goede antwoord: Ja, er is een verschil en dat verschil is dat een overstroming door een sloot wel wordt gedekt, en die door een grote rivier niet.

'Staat niet in de polis', was het antwoord
- Deelnemer aan het onderzoek

Hoe zit dat? Om Nederland te beschermen tegen het water hebben we primaire waterkeringen gemaakt, die moeten ons beschermen tegen de zee en grote rivieren. In een waterrijk land als Nederland, zijn dat er nogal wat. Als we specifiek vragen of mensen verwachten dat ze verzekerd zijn tegen overstroming van de zee en grote rivieren, dus de primaire waterkeringen, geeft 63 procent aan dat ze verwachten van wel. Terwijl dat niet het geval is.

Verzakking door droogte wel vergoed?

Naast overstroming is er nog een groot gevaar dat door klimaatverandering veroorzaakt wordt, namelijk droogte. Dit kan verzakkingen aan je huis veroorzaken. Bijna de helft (46%) van de ondervraagden denkt daarvoor verzekerd te zijn, wederom iets wat vaak níet door verzekeraars gedekt wordt. In het geval van stormschade denkt maar liefst 92 procent dat de woonverzekering dit vergoedt. Vaak is dit ook zo, maar dan moet de storm wel aan de juiste voorwaarden voldoen. Niet alle ondervraagden hebben positieve ervaringen:

Stormschade: Duif door je raam

Een duif ging door een harde novemberstorm met een rotvaart door een enkelglas raam. Verzekeraar deed erg moeilijk, zoals altijd het geval is. Soms vraag ik me af waarom je eigenlijk verzekerd bent. (Duif heeft het overleefd trouwens.)

- Respondent met stormschade, kreeg slechts een klein gedeelte van het schadebedrag vergoed

51 procent gaat er niet of nauwelijks vanuit dat zij hun woonverzekering ooit nodig zullen hebben om klimaatschade te dekken. 1 op de 3 houdt het voor mogelijk en de kleinste groep, 15 procent ziet een grote kans of gaat er zelfs vanuit.

Hoge schadeposten door storm en overstroming

Toch gebeurt het ook nu al. Van onze ondervraagden hebben ruim 1000 mensen in de afgelopen vijf jaar klimaatschade gemeld bij hun verzekeraar, een ruime 100 hebben er zelfs verschillende soorten schades gemeld. Het meest voorkomend zijn stormschades (674 mensen). 302 mensen hebben schade geleden door hevige neerslag, 53 mensen waterschade door overstroming en 24 mensen een verzakking als gevolg van droogte. 125 mensen melden een ander soort schade, veelal schade die onder neerslag valt, zoals hagel en sneeuw.

De schade blijft bij de meeste mensen onder de 5000 euro, maar bij 1 op de 7 is het meer dan 5.000 euro, véél meer in sommige gevallen. Bij 4 procent loopt de schade in de tienduizend(en): 18 mensen hebben 15.000 tot 30.000 euro schade, 12 mensen 30.000 tot 60.000 euro en 11 mensen 60.000 of meer.

Deze schade wordt niet altijd vergoed. Net iets meer dan de helft kreeg het volledige bedrag terug van de verzekeraar. Nog eens 22 procent kreeg het grootste gedeelte vergoed. Het gedeelte dat ze zelf moeten betalen is in dit geval bijvoorbeeld het eigen risico. 1 op de 5 krijgt echter slechts een klein gedeelte (7%) of helemaal niets vergoed (14%). Zo wordt schade aan de tuin, die ook flink kan oplopen, niet uitgekeerd: In de tuin, alles kapot. Verzekering betaalt gewoon niet uit. 'Staat niet in de polis', was het antwoord.

Maar ook wat betreft je woning kun je soms naar een vergoeding fluiten: 'Natuurschade is niet gedekt', geeft een respondent aan die te maken kreeg met een overstroming. 'Het huis stond 35 centimeter onder water', laat de respondent weten. De schade zit tussen de 15.000 en 30.000 euro, de vergoeding is 0. Hetzelfde geldt voor een respondent wiens huis verzakte door droogte: 'Door het inklinken van de veenbodem, door de lage grondwaterstand, is mijn huis op een hoek aan het verzakken.' Van het schadebedrag, tussen de 45.000 en 60.000 euro, vergoedt de verzekering niets.

De resultaten van dit onderzoek en meer uitleg over klimaatschade en de manier waarop verzekeraars hiermee omgaan worden op 7 februari 2022 in de uitzending van Radar besproken.

Over het onderzoek naar klimaatschade

Het onderzoek naar klimaatschade aan huis en inboedel is tussen 26 januari en 1 februari 2022 ingevuld door 13.347 mensen die aangeven dat zij een woonverzekering hebben. Allen zijn lid van het Radar Testpanel, een groep van ruim 75.000 mensen verspreid over het land, van divers opleidingsniveau. Wil je ook je ervaringen laten meetellen? Meld je aan voor het panel.