ANBO stemt in met pensioenstelsel, mits betere regels

200617 pensioen.jpg

Ouderenorganisatie ANBO is onder voorwaarden akkoord met de pensioendeal. Wel moet er een betere overgangsregeling komen. Concreet zouden de voorwaarden voor indexatie en korten tot 2026 al volgens het nieuwe stelsel moeten gelden. Zo niet, dan zouden ouderen wel het bitter van het huidige stelsel te slikken krijgen, maar niet het zoet van het nieuwe stelsel, aldus ANBO.

De organisatie vreest dat de pensioenen van ouderen zonder betere regels tot wel 40 procent kunnen worden uitgehold. 'Als die kortingen in het nieuwe stelsel niet zouden hoeven, is het onredelijk en onbegrijpelijk om ze nu toch toe te passen', zegt ANBO directeur-bestuurder Liane den Haan. Verder wijst ze erop dat gepensioneerden gemiddeld 75 jaar zijn. Zij dreigen de boot geheel te missen als het stelsel pas in 2026 ingaat.

De ANBO onderschrijft wel de principes van het nieuwe stelsel. Zo verdwijnt de huidige rekenrente en worden geen grote buffers meer opgebouwd. Toch zijn bij de onderhandelingen de ouderen uit het oog verloren. Vertegenwoordigers van de ouderen moeten daarom beter worden betrokken bij de verdere uitwerking.