background branding

AOW-leeftijd stijgt vanaf 2028 met drie maanden

Wandeling-ouderen193138117_s.jpg

De levensverwachting van 65-jarigen zal in 2028 21,05 jaar zijn. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek berekend. Deze cijfers worden door het ministerie van Sociale Zaken gebruikt om de AOW-leeftijd te berekenen. Met de cijfers van het CBS is dus berekend dat mensen vanaf 2028 nu drie maanden later recht hebben op de AOW.

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2022/45/prognose-levensverwachting-65-jarigen-21-05-jaar-in-2028

De levensverwachting van 65-jarigen is tussen 1950 en 2019 toegenomen van 14,3 jaar naar 20,1 jaar. De coronapandemie leidde tot een daling naar 19,5 jaar in 2020. Ook in 2021 was de levensverwachting van 65-jarigen 19,5 jaar. In beide jaren overleden ongeveer 10 procent meer mensen dan verwacht. In 2028 zal volgens de huidige prognose de levensverwachting 1,0 jaar hoger zijn dan in 2019 en 1,6 jaar hoger dan in 2020 en 2021.

Het is voor het eerst in jaren dat de AOW-leeftijdsverhoging stijgt. Tot en met 2027 is de AOW-leeftijd 67 jaar. De AOW was tussen 1956 en 2013 65 jaar. Uit cijfers van het CBS is gebleken dat tussen 1950 en 2019 de leeftijdsverwachting van 65-plussers van 14,3 jaar naar 20,1 jaar. Door deze stijgende leeftijdsverwachting moet de overheid langer AOW uitbetalen aan ouderen. Door deze stijging werd in 2012 besloten de AOW-leeftijd te verhogen met een maand in januari 2013.

Bron: De Volkskrant