background branding

Kunnen de pensioenen wel omhoog in 2023? Dat vraagt een expert zich af

22-10-21-pensioenen-indexeren-fonds-44526241_s.jpg

Het is onzeker of en hoeveel pensioenfondsen in 2023 de pensioenen kunnen verhogen. Dat zegt pensioenexpert Tim Burggraaf van accountantskantoor EY tegen BNR. Hoewel verschillende grote fondsen genoeg dekkingsgraad hebben om pensioenen te indexeren, kunnen hoge inflatie en lage rente problemen opleveren. 

Als pensioenfondsen een dekkingsgraad van 110 procent hebben, mogen ze de pensioenen van hun deelnemers verhogen. Die grens wordt dit jaar waarschijnlijk gehaald door het grote ambtenarenfonds ABP en het grote metaalfonds PMT. Het lijkt er dus op dat die fondsen kunnen indexeren.

Kritische dekkingsgraad van pensioenfondsen is hoger door inflatie

Echter, Tim Burggraaf wijst erop dat fondsen ook rekening moeten houden met een andere grens: de zogenaamde kritische dekkingsgraad. Dat is een ondergrens die ze niet mogen breken, omdat hij bedoeld is om het fonds op lange termijn te beschermen. Door hoge inflatie en lage rente is die ondergrens nu ‘erg hoog’ volgens Burggraaf. Hij stelt: ‘Een hoge jaarlijkse inflatiecorrectie moet je namelijk contant maken tegen een lage rente. En dan heb je dus een hoge dekkingsgraad nodig.’ Dat kan fondsen ervan weerhouden om te indexeren, zegt Burggraaf. 

ABP en PMT zijn voorzichtig

BNR schrijft dat pensioenfondsen zelf ook een slag om de arm houden in hun uitleg over indexatie. De bestuursvoorzitter van ABP verwacht weliswaar dat het fonds de pensioenen kan verhogen in 2023, maar voegt daar aan toe dat een verhoging ‘meer dan een simpele rekensom is: ‘Wij staan nu voor de afweging wat verantwoord is in het licht van de feitelijke prijsstijging van 12 procent.’ Ook de werknemersvoorzitter van PMT verwacht dat PMT de pensioenen niet zoveel kan verhogen als de AOW, namelijk 10 procent. 

Bron: BNR