Grote pensioenfondsen verhogen waarschijnlijk aankomend jaar opnieuw de pensioenen

Pensioenverhoging.jpg

Grote pensioenfondsen als ABP en PMT verwachten de pensioenen volgend jaar opnieuw te verhogen, zeggen ze in hun kwartaalberichten. Dat zou voor hen de tweede pensioenverhoging in korte tijd zijn, nadat gepensioneerden er jarenlang niks bijkregen.

Een paar maanden terug waarschuwden enkele grote fondsen nog dat het onzeker was of de pensioenen in 2023 weer omhoog konden. Maar de twijfel lijkt inmiddels zo goed als verdwenen. Door het oplopen van de rente is de beleidsdekkingsgraad, de graadmeter die de financiële gezondheid van de fondsen meet, verder opgelopen.

Betere financiële positie

'Het ligt, gezien onze financiële positie, in de lijn der verwachting dat we de pensioenen in 2023 kunnen verhogen', zegt bestuursvoorzitter Harmen van Wijnen van ambtenarenfonds ABP.

Dat het beter gaat is vooral te danken aan de rentestand, want daardoor hoeven de fondsen volgens de regels nu minder geld in kas te houden voor het uitkeren van de pensioenen in de komende jaren. Tegelijk gaat het dit jaar op de financiële markten wel bijzonder slecht. Op hun beleggingen lijden de fondsen juist grote verliezen.

Pensioenstijging 'simpele rekensom'

Hoeveel de pensioenen precies omhoog kunnen, is volgens Van Wijnen meer dan een simpele rekensom. 'Als we meer pensioen gaan uitbetalen, moeten we er ook voor zorgen dat er voldoende in de gezamenlijke pot over blijft voor jongeren die nog lang niet aan pensioen toe zijn. Daarnaast leven we in een onrustige tijd, waarin de financiële markten het slecht doen en we vermogen verliezen.'

Verantwoord verhogen

De wil om de pensioenen zo veel als verantwoord te verhogen, lijkt er wel te zijn. 'We moeten nu doen wat we kunnen. De inflatie van meer dan veertien procent is ongekend hoog en heeft grote impact op de huishoudboekjes van onze gepensioneerden', stelt werknemersvoorzitter Jos Brocken van metaalfonds PMT. Ook bestuursvoorzitter Joanne Kellermann van zorgfonds PFZW wijst erop dat mensen te maken hebben met een hoge energierekening en stijgende prijzen van de boodschappen.

Bij PME, het fonds voor de metalektro, klinkt een zelfde geluid. Maar volgens Eric Uijen, voorzitter van het uitvoerend bestuur, is het ook belangrijk realistisch te blijven. 'Een verhoging gelijk aan de inflatie is helaas voor PME niet weggelegd. Dat er meer in het vat zit dan in juli durf ik wel te beloven.'

Eerdere aankondiging pensioenverhoging

Eind juni en begin juli kondigden de grote fondsen voor het eerst in jaren weer pensioenverhogingen aan. Dat ze halverwege dit jaar al zo'n stap konden melden kwam doordat de overheid de regels wat had aangepast vooruitlopend op het nieuwe pensioenstelsel. Volgende maand buigen de besturen van de fondsen zich over de mogelijke verhoging van volgend jaar.

Bron: ANP