background branding

AWVN: 'Stijging van cao-lonen in 2020 bedraagt ruim drie procent'

awvn-loonstijging-20200307.jpg

Uit cijfers van werkgeversvereniging AWVN blijkt dat de gemiddelde loonstijging van cao's die in 2020 worden afgesloten gemiddeld ruim drie procent bedraagt. Daarmee zet de trend van stijgende lonen zich voort.

In 2020 zijn tot dusverre in 63 branches nieuwe cao-akkoorden afgesloten door vakbonden en werkgevers, aldus RTL Z. De gemiddelde loonstijging die in deze akkoorden is opgenomen, bedraagt 3,02%. AWVN spreekt de verwachting uit dat deze trend zich gedurende het jaar door blijft zetten en schat dat de gemiddelde loonstijging boven de drie procent blijft liggen.

Krapte op de arbeidsmarkt speelt ook een rol: volgens het UWV stijgt het aantal sectoren waarvoor geldt dat het lastiger wordt om personeel te vinden. Waar het eerder in 'traditionele' sectoren als de zorg, techniek en de ict moeilijk was om personeel te vinden, breidt dit zich inmiddels uit naar andere sectoren. De vraag naar loodgieters, timmermannen, vrachtwagenchauffeurs en schoonmakers neemt toe, waardoor ook werkgevers in deze sectoren meer moeite moeten doen om personeel te werven.

Opvallend is daarnaast dat het aantal vaste contracten toe blijft nemen: werkgevers is er veel aan gelegen om personeel te behouden. Eind 2019 hadden 5,6 miljoen mensen een vast dienstverband, ruim 200.000 meer dan een jaar eerder.

Koopkrachtstijging

Het Centraal Planbureau (CPB) sprak de verwachting uit dat de gemiddelde cao-loonstijging uit zou komen op 2,8 procent. Daar wordt vervolgens een inflatiecorrectie op toepast, hetgeen voor Nederlandse huishoudens resulteert in een gemiddelde koopkrachtstijging van 2,1 procent. De raming van de AWVN is daarmee dus optimistischer dan de cijfers die door het CPB werden voorspeld. 'Dat gaat voor veel mensen een behoorlijk koopkrachtstijging opleveren, zegt woordvoerder Jannes van der Velde van de AWVN tegen RTL Z.

Loonstijging is afhankelijk van de sector

Een overzicht van de in 2020 overeengekomen loonstijgingen in de verschillende cao's kun je zien in de cao-kijker van de AWVN. Uitschieters zijn de chemieindustrie, de papierindustrie, de zorg, vervoer en de voedingsindustrie. In de metaalbranche en in de detailhandel blijft de loonstijging naar verhouding het meest beperkt.

Remmende factoren?

De AWVN plaatst echter wel een kleine kanttekening bij de ramingen. Van der Velde: 'Economische rampspoed kan de loonstijgingen nog bedreigen. Dat is niet ondenkbaar gezien de huidige ontwikkelingen rond het coronavirus. Toch blijft de 3 procent staan, verwachten wij. Omdat een slechter economisch perspectief zich pas later vertaalt in lagere cao-stijgingen.'

Bron: AWVN / CPB / RTL Z