Banken scherper op klanten met kwaad in de zin

Witwassen .jpg

Bij de aanpak van witwassen in de financiële sector zouden banken en andere financiële instellingen 'een meer risicogebaseerde benadering' moeten kiezen, stelt De Nederlandsche Bank (DNB) in een rapport. Dat betekent dat banken in de toekomst beter moeten weten wie van hun klanten mogelijk kwaad in de zin hebben.

Als banken meer inzicht hebben in het risicoprofiel van hun klanten is 'een beperkte inzet' afdoende in het geval van lage risico's, wat weer 'ruimte biedt om meer capaciteit en aandacht te richten op de hogere risico's', stelt de DNB. Dit beter in kaart hebben, zorgt er ook voor dat minder klanten onnodig geweigerd of uitgesloten worden van het betalingsverkeer.

Financiële instellingen op vingers getikt

De DNB ziet erop toe dat banken zich houden aan de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft). In de afgelopen jaren werden ernstige tekortkomingen geconstateerd in de sector. Meerdere financiële instellingen werden op de vingers getikt wegens een gebrekkig toezicht op witwassen, zoals Rabobank, ABN AMRO en ING. Zo waren er tekortkomingen als het ging om het melden van ongebruikelijke transacties.

Gebruik techonologische innovaties

Bij het in kaart brengen van risico's kunnen banken wat betreft de DNB ook meer gebruik maken van bepaalde technologische innovaties, zoals het zogeheten 'machine-learning'. Dit is een vorm van kunstmatige intelligentie waarbij voorspellingen worden gedaan op basis van data. Er moeten dan wel waarborgen gelden op het gebied van onder meer privacy en non-discriminatie, aldus de DNB.

De toezichthouder bespreekt de knelpunten de komende maanden met vertegenwoordigers uit de financiële sector.

Bron: ANP