background branding

Belastingdienst verdeelt aftrekposten bij belastingaanslag automatisch

06122021Belastingaanslag.jpg

Veel Nederlanders krijgen de komende weken een voorlopige aanslag voor volgend jaar. Nieuw daarbij is dat de Belastingdienst de aftrekposten automatisch verdeelt tussen fiscale partners zodat ze volgens de fiscus zo min mogelijk belasting hoeven te betalen of zoveel mogelijk terugkrijgen. Mensen kunnen er volgens de Belastingdienst altijd nog voor kiezen de bedragen alsnog anders te verdelen.

Het gaat bijvoorbeeld om aftrekposten van de eigen woning of uitgaven voor specifieke zorgkosten. Het kan belastingvoordeel opleveren wanneer degene met het hoogste inkomen van de fiscale partners kosten zoals hypotheekrente kan aftrekken. Bijtellingen moeten juist bij het laagste inkomen worden opgeteld.

'Controleer je voorlopige aanslag goed'

In de komende periode worden ongeveer 4 miljoen voorlopige aanslagen inkomstenbelasting verstuurd. De fiscus raadt ontvangers aan om die goed te controleren en waar nodig te wijzigen. Dat kan voorkomen dat iemand moet terugbetalen of bijbetalen.

Sommigen ontvangen automatisch een voorlopige aanslag

Sommige mensen ontvangen automatisch een voorlopige aanslag omdat de inschatting is dat ze anders relatief veel moeten bijbetalen bij de definitieve aanslag. Zij kunnen elke maand een deel afdragen, om te voorkomen dat ze in een keer een grote rekening krijgen.

Bron: ANP