Belastingdienst wil problemen rondom belastingaangifte voorkomen

belastingaangifte site.jpg

De Belastingdienst wil dat minder mensen in de problemen komen omdat zij niet of te laat hun belastingaangifte hebben ingediend. De dienst heeft 'signalen' gekregen dat de opgelegde boetes en aanslagen voor sommigen wel erg hard uitpakken. Daarom heeft de dienst maatregelen genomen en wordt het proces mogelijk verder aangepast.

Als iemand na een herinnering en aanmaning nog steeds geen aangifte heeft gedaan, maakt de Belastingdienst een schatting van het inkomen waarover belasting moet worden betaald. Vervolgens komt er op basis van die schatting een zogeheten ambtshalve aanslag, met daarin het bedrag dat iemand moet betalen.

Niet genoeg geld voor boete

Maar een te hoge schatting kan leiden tot problemen, schrijft staatssecretaris Marnix van Rij (Financiën) aan de Tweede Kamer. De belastingplichtige heeft soms niet genoeg geld om het verschuldigde bedrag te betalen, schrijft hij.

Verder krijgt iemand een boete van 385 euro als diegene na herhaaldelijke verzoeken nog steeds geen aangifte heeft ingediend. Dit bedrag kan nog verder oplopen. Het maken van een schatting is 'niet makkelijk' en het proces moet volgens Van Rij doorgelicht worden. Een deel van de werkprocessen is al aangepast. Ook wil hij onderzoeken of meer maatwerk mogelijk is voor de boetes.

Steunpunten geopend voor advies

Bovenal wil de Belastingdienst voorkomen dat mensen niet of te laat hun aangifte doen, bijvoorbeeld door hen te bellen als verzuim dreigt. Ook zijn er inmiddels tien steunpunten geopend waar men heen kan voor advies. In 2024 wil de Belastingdienst 250.000 mensen helpen aan dergelijke balies. Dat is volgens de dienst vijf keer meer dan voor de coronapandemie.

Jaarlijks krijgen 78.000 mensen een ambtshalve aanslag van de Belastingdienst. In totaal zijn er ongeveer 8 miljoen belastingplichtigen in Nederland.