background branding

Voorlopig geen belastingaanslagen in box 3

24012022Box3.jpg

De Belastingdienst zal 'tot nader order' geen belastingaanslagen en beschikkingen opleggen aan vermogen en spaargeld in box 3 van de inkomstenbelasting. Aanleiding is het arrest van de Hoge Raad van vorige maand dat stelde dat het sinds 2017 geldende box 3-stelsel in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Burgers maakten massaal bezwaar tegen deze regeling omdat de Belastingdienst daarbij met fictieve rendementen rekende. Daardoor kon het gebeuren dat mensen veel te veel belasting moesten betalen. De Hoge Raad vindt dat gedupeerden rechtsherstel moeten krijgen. Het arrest heeft 'grote uitvoeringstechnische en budgettaire gevolgen', schrijft staatssecretaris Marnix van Rij (Financiën) aan de Tweede Kamer.

Twee uitzonderingen

Er zijn twee uitzonderingen op het besluit om voorlopig geen aanslagen en beschikkingen meer op te leggen: als er kans is dat de aanslag verjaart en als een burger er belang bij heeft dat het proces doorgang vindt. Dat laatste geldt volgens Van Rij bij voorlopige aanslagen, verliesverrekening en middelingsverzoeken.

Onduidelijkheid over gevolgen

Volgens de bewindsman zijn nog niet alle gevolgen van het oordeel van de Hoge Raad 'helder'. Van Rij weet nog niet hoeveel burgers in aanmerking komen voor rechtsherstel en wat de financiële gevolgen zijn. Het kabinet hoopt volgende maand meer te kunnen melden over de wijze van herstel.

Bron: ANP