Beweeg jij ook te weinig? Dit geldt voor 47 procent van de Nederlanders

16meibewegen.jpg

Bijna de helft van de Nederlanders vanaf 4 jaar (47 procent) bewoog vorig jaar genoeg, telde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Deze groep voldeed aan de beweegrichtlijnen van de Gezondheidsraad. Volgens deze adviezen zouden volwassenen wekelijks ten minste 2,5 uur matig intensief moeten bewegen (lopen, fietsen, zwemmen) en kinderen dagelijks minstens een uur. Ook worden voor beide groepen spier- en botversterkende activiteiten aanbevolen (atletiek, voetbal, dansen).

Er zit weinig vooruitgang in de beweegdrift van de Nederlanders, blijkt uit een vergelijking met eerdere jaren. Wel zijn meer kinderen van 4 tot 12 jaar en mensen van 75 jaar of ouder vorig jaar voldoende gaan bewegen. De kinderen tot 12 jaar speelden vaker buiten en liepen ook vaker naar school, de senioren gingen vaker aan de wandel.

Afgelopen jaar minder bewogen dan de jaren ervoor

In 2021 voldeden 18- tot 65-jarigen (48 procent) minder goed aan de beweegrichtlijnen dan in de periode van 2018 tot en met 2020 (50 tot 56 procent). Vooral tot 35 jaar werd er minder gefietst.

Het statistiekbureau hield een gezondheidsenquête en stelde een leefstijlmonitor op in samenwerking met gezondheidsinstituut RIVM. In hoeverre het allemaal met corona te maken heeft, is lastig te zeggen. Er werd de mensen naar hun gedrag in een 'normale' week gevraagd, maar een normale week was in coronatijd een veranderend begrip.

Veel wandelen, weinig in sportscholen en groepen

Daarbij leken veel mensen te gaan wandelen, maar waren sportscholen veelvuldig dicht en mocht er vaak niet in groepsverband worden gesport.

Bron: ANP