Boeterente: deadline gehaald? - reactie ABN Amro

abn-amro-logo-780.jpg

Dit is de reactie van ABN Amro behorend bij het Radar-item over boeterente van 8 januari 2018.

'In de leidraad van de AFM staat dat de opgebouwde spaarwaarde van (bank)spaarhypotheken moet worden meegenomen in de berekening van de VVA (uitgangspunt 4). Voor (bank)spaarhypotheken gelden bepaalde voorwaarden die met de klant zijn afgesproken. In de leidraad wordt niet gesproken over hybride hypotheken, die een aantal wezenlijk andere voorwaarden hebben voor de klant dan (bank)spaarhypotheken. Onze interpretatie van de leidraad op dit punt is tot nu toe dat het meenemen van spaarwaarde en het contractueel afgesproken opbouwschema van toepassing is op (bank)spaarhypotheken en niet op hybride hypotheken (zie uitleg hieronder).

Echter, bij de uitvoering van de herstelactie en als gevolg van enkele klantsignalen, hebben we geconcludeerd dat de leidraad op dit punt ook anders uitgelegd kan worden. Dit nemen we serieus en is de reden dat we momenteel heroverwegen of we aan onze interpretatie willen vasthouden. Uiterlijk 15 februari 2018 willen we dit hebben afgerond. Dan geven wij onze klanten hierover graag meer duidelijkheid.

Uitleg:

(Bank)spaarhypotheken zijn hypotheken waarbij contractueel is vastgelegd dat de rente op de hypotheek en de vergoeding op de verzekering gedurende de hele looptijd hetzelfde is en er sprake is van een gegarandeerd eindkapitaal. Bij een hybride hypotheek is er echter geen vaststaand contractueel opbouwschema en ook geen gegarandeerd eindkapitaal afgesproken met de klant. Een van de rechten van de klant in de hybride hypotheek is dat hij op ieder gewenst moment kan switchen tussen sparen en beleggen en vice versa. Opbouw en eindkapitaal zijn daardoor onzeker. Daarom kunnen we met het opgebouwde (beleggings-/spaar-)saldo in een hybride hypotheek niet op dezelfde (zekere) manier rekening houden bij de berekening van de VVA, als met het spaarsaldo en de opbouw bij een (bank)spaarhypotheek.'

Meer over