background branding

Bruins neemt maatregelen om veiligheid implantaten te vergroten

implantfilesradar-22-12-2018-780.jpg

Minister Bruno Bruins (Medische zorg) neemt maatregelen om de veiligheid van implantaten te vergroten. Er komt meer onderzoek naar de risico's en er komt een voorlichtingscampagne. De minister doe dit na een groot onderzoek van Radar en Trouw over de veiligheid van implantaten: de Implant Files.

Volgens Bruins is het cruciaal dat artsen en patiënten in gesprek gaan over de risico's van implantaten, zodat ze samen kunnen besluiten wat de juiste behandeling is.

'Er is de afgelopen jaren veel gebeurd om de patiëntveiligheid van medische hulpmiddelen, zoals implantaten, te verbeteren. Maar we komen van ver en we zijn nog niet klaar.' Volgens de minister is er vaak, maar niet altijd een medische noodzaak voor een implantaat. Hij stelt dat het belangrijk is om de voor- en nadelen goed af te wegen.

Antoinette in Radar Radio

Antoinette Hertsenberg vertelt in de uitzending van Radar Radio top NPO Radio 1 meer over het nieuws.

Klik voor meer informatie over de radio-uitzending over implantaten

Terugkijken: Implant Files: Toezicht faalt, patiënt de dupe

Melden bijwerkingen en incidenten

Bruins start een campagne waarin artsen beter geïnformeerd worden over de risico's van implantaten. Radar besteedde meerdere keren aandacht aan incidenten met en bijwerkingen van implantaten: bekkenbodemmatjes en sterilisatiespiraaltjes die vergroeien met het lichaam, borstimplantaten die gaan lekken... Het blijkt voor patiënten heel lastig te achterhalen welke meldingen er over implantaten zijn gedaan.

Bruins wil daarnaast dat artsen en patiënten gestimuleerd worden om bijwerkingen en incidenten te melden bij het Meldpunt en Expertisecentrum Bijwerkingen Implantaten. Bruins: 'Alleen dan kunnen anderen hiervan leren en kan er samen voor worden gezorgd dat medische hulpmiddelen steeds veiliger worden.' Artsen zijn vanaf 1 januari verplicht om implantaten te registreren in het Landelijk Implantatenregister.

Meldingen sneller opgepikt

De minister investeert ook in meer personeel bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het RIVM krijgt ook meer geld voor onderzoek naar implantaten. Bruins investeert ook in de ICT van het Meldpunt en Expertisecentrum. Hij hoopt dat zo bij grotere aantallen meldingen signalen over bijwerkingen van implantaten snel opgepikt worden.

Wat gaat er concreet veranderen?

Uiteraard is het goed om te zien dat de minister uitgebreid heeft gereageerd op de bevindingen van Radar en Trouw. Toch blijft het onduidelijk welke implantaten, welke bijwerkingen geven. In het Bijwerkingen Centrum is dit nu niet zichtbaar en het is niet duidelijk wat hierin gaat veranderen. Zonder een meldplicht maar een aanmoediging voor artsen, is het ook nog onduidelijk hoe incidenten en bijwerkingen zichtbaar gaan worden.

Bovendien: de nieuwe regels gaan per 2020 en 2022 in. Waar kunnen patiënten en artsen (en onderzoekers) tot die tijd informatie terugvinden over bijwerkingen en incidenten met implantaten? Ook is het onduidelijk of vanaf de genoemde data de informatie over incidenten openbaar worden - zoals in de VS bijvoorbeeld nu al het geval is. Radar volgt de ontwikkelingen nauwlettend.

Wat kun jij zelf doen als je een medisch hulpmiddel hebt, en je maakt je zorgen? Op deze pagina geven we je handvatten om zelf op zoek te gaan naar relevante informatie.

Over het onderzoek

Op initiatief van Radar en dagblad Trouw hebben meer dan 250 onderzoeksjournalisten uit 36 landen onderzoek gedaan naar medische implantaten.

Wat blijkt: de controle op medische hulpmiddelen en implantaten is wereldwijd zo gebrekkig dat ernstige bijwerkingen lang onopgemerkt blijven en levens in gevaar komen.

Terugkijken: Implant Files: Toezicht faalt, patiënt de dupe

Politieke partijen geven een reactie op de maatregelen van Bruins

Volgens de SP gaan de voorstellen van de minister de problemen met implantaten niet oplossen. Volgens de partij gaat Bruins niet in op de kern van het probleem: financiële belangen in de implantatenindustrie.

De PvdA vindt de maatregelen 'too little too late'. Liliane Ploumen: 'De minister blijft dralen, weigert concrete stappen te zetten om fabrikanten en de zogenaamde 'notified bodies' aan te pakken en schuift zaken op de lange baan. Terwijl veel mensen nu in diepe onzekerheid en onveiligheid zitten over hun medische implantaat.'

GroenLinks is blij met deze eerste stap, maar wil nog wel in gesprek met Bruins. Het is volgens GroenLinks belangrijk dat certificering van medische implantaten in publieke handen komt.

Het CDA vindt de brief van Bruins goed, maar stelt dat het huidige systeem nog niet sluitend is en vindt dat zorgelijk. Er moet vooral meer toezicht komen aan de kant van de fabrikant, die zou meer onderzoek moeten doen naar de effecten van implantaten.

De VVD vindt dat mensen moeten kunnen vertrouwen op veilige en goedwerkende medische hulpmiddelen. De aanvullende acties zijn volgens VVD-Kamerlid Arno Rutte goed. arts en patiënt moeten samen kunnen beslissen over de behandeling die het meest bijdraagt aan de kwaliteit van leven.

Na de Implant Files

Borstimplantatenverkoop Allergan gestaakt
De Franse inspectie voor de volksgezondheid adviseerde eerder dit jaar al om bepaalde borstimplantaten niet meer te gebruiken. Die zouden namelijk een vorm van lymfeklierkanker kunnen veroorzaken.

Het Ierse bedrijf Allergan heeft daarop de Europese verkoop van zogeheten getextureerde borstimplantaten, die ook in Nederland zijn verkocht, gestaakt.

Lees meer: Borstimplantaten van Allergan van de markt gehaald

Er is nu bevestigd door de minister dat er gegevens ontbraken in het technische dossier van Allergan. Allergan is al jaren marktleider. Wat houdt dit in voor vrouwen die met borstimplantaten van Allergan rondlopen? Het roept ook de vraag op of de informatie in de technische dossiers van andere fabrikanten van siliconenen borstimplantaten wel compleet is.  Eerder is al geconstateerd dat alle technische dossiers van siliconen borstimplantaten een onvoldoende scoren en begin 2018 is nog geconstateerd dat geen enkel dossier een 'goed' scoorde.

Oproep tot stoppen gebruik implantlens
Het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) roept chirurgen op om de implantlens Raindrop niet meer te gebruiken, en patiënten die de lens nog hebben te contacteren. De Raindrop zou de kans op troebelingen van het hoornvlies (corneal haze) vergroten.

De Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) heeft de toelating van de Raindrop implantlens ingetrokken.

Lees meer: 'Implantaatlens Raindrop niet meer gebruiken'

Oproep Hartpatiënten Nederland: lees pacemaker of ICD uit
Hartpatiënten Nederland wil dat een pacemaker of ICD (een apparaatje dat ingrijpt bij gevaarlijke hartritmestoornissen) bij de dood van de patiënt voortaan wordt uitgelezen.

Lees meer: 'Lees pacemaker of ICD na bij overlijden patiënt'