Brussel herziet wetgeving hormoonverstorende stoffen

bpa-hormoonverstoorders-uitz-rdr-07-11-2018-780.jpg

De Europese Commissie gaat EU-wetgeving doorlichten om de blootstelling te minimaliseren van met name zwangere vrouwen en pubers aan hormoonverstorende stoffen in consumentenproducten. Het gaat vooral om regels voor speelgoed, cosmetica en plastic verpakkingen waarin chemische stoffen voorkomen die ernstige gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken.

Het dagelijks bestuur van de EU wil ook sneller inspelen op nieuwe wetenschappelijke inzichten over hormoonverstoorders. Het ruimt drie maanden in voor openbare raadpleging over de kwestie waarover binnen de EU al jaren wordt gesoebat.

10 tips: zo vermijd je hormoonverstorende stoffen

'Het beleid loopt twintig jaar achter'

De Europese consumentenorganisatie BEUC verwelkomt 'de broodnodige strategie' om consumenten beter te beschermen. 'Het beleid loopt twintig jaar achter. Te veel tijd is verspild aan gehakketak over definities en testmethodes. Deze strategie is een echte kans om het probleem bij de kop te pakken.'

Het Europees Hof van Justitie oordeelde in 2016 al dat de Europese Commissie maatregelen moest nemen. 

Radar besteedde eerder aandacht aan hormoonverstorende stoffen in je eten.

Terugkijken: schadelijke chemische stoffen in je eten

Wemos, de organisatie die pleit voor de bescherming van de volksgezondheid, deed bij verschillende Kamerleden een urinetest op hormoonverstorende stoffen:

Hormoonverstorende stoffen in urine Kamerleden

Bron: ANP