CBP steekt stokje voor NS-beleid

De NS gebruikt de persoonsgegevens van ov-chipkaarthouders niet langer voor marketingdoeleinden. Het bedrijf heeft het beleid aangepast na onderzoek van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

Het CBP constateerde onlangs dat de NS een gedetailleerd beeld van het reisgedrag van ov-chipkaarthouders vastlegde, zonder hiervoor toestemming te hebben van de reizigers. De NS overtrad daarmee de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

In 2008 formuleerde het CBP voorwaarden waaronder persoonsgegevens uit het ov-chipkaartsysteem voor marketingdoeleinden gebruikt mochten worden. De NS legde volgens het CBP vast wie op welk tijdstip waar reisde ten behoeve van de marketingactiviteiten.

Bron: ANP