background branding

Consument ontving te lage vergoeding van energieleveranciers voor terugleveren stroom

Zonnepaneel-21-7-2020.jpg

Energieleveranciers hebben de afgelopen twee jaar bij elkaar meer dan 1 miljoen euro te weinig vergoeding uitgekeerd aan consumenten voor het terugleveren van stroom. Ongeveer 20.000 Nederlanders met bijvoorbeeld zonnepanelen kregen gemiddeld 60 euro te weinig overgemaakt. Zij hebben dit bedrag inmiddels wel teruggekregen of krijgen dit alsnog.

Volgens de Autoriteit Consument & Markt (ACM) zijn de te lage vergoedingen veroorzaakt door een rekenfout bij tussentijdse meteropnames. De toezichthouder heeft de energieleveranciers hierop aangesproken. Die waren direct tot terugbetaling bereid. De ACM had anders lasten onder dwangsom of boetes kunnen opleggen.

Fout gemaakt op de jaarafrekening

Mensen met zonnepanelen die zelf stroom opwekken maar dat niet allemaal zelf gebruiken, geven dit terug aan het openbare net. De vergoeding die ze hiervoor krijgen, wordt verrekend met de stroom die ze afnemen. Bij sommige consumenten is tussentijds een meteropname geweest, bijvoorbeeld omdat zij een nieuwe meter kregen of omdat de tarieven veranderden. Daarbij maakten de bedrijven een fout op de jaarafrekening.

Bron: ANP