Consumentenbond pleit voor onafhankelijk pensioenloket

10062021pensioen.jpg

Consumenten moeten met hun klachten en vragen over hun pensioen terechtkunnen bij een speciaal pensioenloket met het oog op de invoering van het nieuwe pensioenstelsel dat er uiterlijk in 2027 komt. Volgens de Consumentenbond moet de op te richten pensioenautoriteit, een onafhankelijk overheidsorgaan, het belang van consumenten bewaken en hen helpen overzicht te houden en keuzes maken.

Met het nieuwe pensioenstelsel komt er een einde aan het collectieve pensioen. In plaats daarvan worden pensioenpotjes individueler en de uitkering van het pensioen is daardoor minder zeker. Door een speciaal loket op te richten hoeven consumenten bij vragen en klachten niet direct een dure pensioenexpert in te schakelen of blind af te gaan op wat hun pensioenfonds aangeeft.

Laagdrempelig loket

Volgens de consumentenorganisatie komt de verantwoordelijkheid voor een goede oudedagsvoorziening veel meer bij consumenten zelf te liggen. De bond wijst er echter op dat pensioenregelingen ingewikkeld zijn en dat hun risico groter wordt. Consumenten zijn daar volgens de organisatie 'lang niet altijd klaar voor'. Daarom moet er een laagdrempelig loket komen. Die moet ook de verschillende klachtenloketten die er nu nog zijn vervangen.

'Door de bomen het bos niet meer zien'

De bond benadrukt dat het inkomen vanaf de pensioenleeftijd afkomstig is uit verschillende bronnen. Naast de AOW gaat het ook om het arbeidspensioen, lijfrentes, spaar- of beleggingstegoeden of de eigen woning. 'Dat is zo veel, dat consumenten soms door de bomen het bos niet meer zien. En dat maakt onzeker', aldus directeur Sandra Molenaar van de Consumentenbond.

De Consumentenbond heeft het pleidooi voor een pensioenautoriteit ook neergelegd bij de ministeries van Sociale Zaken en Financiën, De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten.

'Loket pakt echte probleem niet aan'

De Koepel Gepensioneerden, naar eigen zeggen de grootste seniorenorganisatie in Nederland die bijna 300.000 gepensioneerden van advies voorziet, meent dat een nieuw loket logisch klinkt, maar het echte probleem niet aanpakt. Dat is volgens de koepel namelijk dat pensioenregels 'eenvoudig, uitvoerbaar, uitlegbaar en aantoonbaar begrijpelijk moeten zijn, zodat iedere burger ermee uit de voeten kan'. Daarnaast zegt de organisatie al jaren de rol van vraagbaak voor gepensioneerden te vervullen.

Bron: ANP