Consumententip: Ondanks sticker tóch reclamefolders in je brievenbus

Een NEE-NEE- of NEE-JA-sticker op je brievenbus voorkomt dat je reclamefolders ontvangt. Wat doe je als je dan toch aanbiedingen krijgt?

Heb je een brievenbussticker maar krijg je toch ongeadresseerde reclame, dan kun je een klacht indienen bij de adverteerder of verspreider. Heb je binnen vier weken geen reactie, laat het dan weten aan de Stichting Reclame Code.Geadresseerde reclame

Geadresseerde reclame is reclame waar jouw naam of 'aan alle bewoners' op staat. Wil je je afmelden voor deze brochures dan kan dat op de website van Postfilter. Hier kun je ook aangeven dat je post van bepaalde bedrijven wel wilt ontvangen.

Bedrijven mogen geadresseerde reclame sturen als je klant bent (geweest). Wil je hier geen post meer van ontvangen, dan kun je dit bij het bedrijf zelf melden door gebruik te maken van het 'recht van verzet'.Reclame voor overledene

Wil je de reclamepost stopzetten voor iemand die is overleden, dan kan dat via het Nationaal Overledenenregister. Een registratie is tien jaar geldig.Misbruik van persoonsgegevens

Jouw gegevens mogen doorgegeven worden aan andere bedrijven. Als het gaat om informatie over je godsdienst, politieke voorkeur, gezondheid of ras, dan mag dit alleen aan derden worden verstrekt als jij daarmee akkoord bent gegaan. Heb je hier niet mee ingestemd, meld het dan bij het College Bescherming Persoonsgegevens.Nog geen brievenbussticker?

Heb je nog geen brievenbussticker, vraag er dan gratis een aan bij jouw gemeente. Wil je geen huis-aan-huisbladen en reclamedrukwerk, dan kun je een NEE-NEE-sticker op je brievenbus plakken. Wil je wel huis-aan-huisbladen, kies dan voor een NEE-JA-sticker.

Bron: Rijksoverheid