Contant geld - Reactie De Nederlandsche Bank

18-10-21-dnb-bank-contant-geld-reactie.png

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft gereageerd op de Radar-uitzending van 18 oktober 2021 over het steeds duurdere gebruik van contant geld. 

DNB herkent de signalen dat het gebruik van contant geld voor consumenten en winkeliers soms bemoeilijkt wordt. Dit is een zorgelijke ontwikkeling. Voor de goede werking van het betalingsverkeer is het van belang dat a) winkels op brede schaal contant geld blijven accepteren, b) dat er voldoende mogelijkheden zijn om het contante geld op te nemen en af te storten, en c) dat partijen voor contant geld geen extra kosten rekenen die het gebruik ontmoedigen. Daarom is DNB nu in gesprek met de marktpartijen om gezamenlijk hierover tot afspraken te komen.

Of we ooit naar een cashloze samenleving toe zullen gaan, weten we niet. In elk geval zal dat in de komende jaren niet het geval zijn. Op dit moment staat de infrastructuur voor contant geld onder druk. Daarom willen de voornaamste betrokken partijen, zoals banken, winkels, horeca, consumenten, ouderen en kwetsbare groepen met elkaar afspraken maken hoe contant geld de komende jaren goed kan blijven functioneren. Die afspraken zullen onder meer gaan over de bereikbaarheid van contant geld (bijvoorbeeld hoeveel geldautomaten zijn er nodig en waar kunnen winkeliers hun contante geld afstorten), over de bruikbaarheid (kan ik er nog mee betalen) en de betaalbaarheid (hoe worden de kosten van de cash-infrastructuur gedragen). Die gesprekken vinden nu plaats onder leiding van De Nederlandsche Bank en zullen naar verwachting kort na de jaarwisseling worden afgerond. Daarna kunnen we naar verwachting toelichting geven op het bereikte resultaat.