background branding

De dubieuze wereld van grondspeculatie - reacties betrokken partijen

Reacties Grondhandel

In de uitzending van maandag 1 april 2024 duikt Radar in de wereld van grondspeculatie. We hebben de verschillende betrokken partijen om een reactie gevraagd. Deze reacties lees je hier. 

VG Partners

“Wij verkopen speculatieve landbouwgrond waarvan de bestemming mogelijk zou kunnen wijzigen. Die bestemmingswijziging is echter niet zeker en staat dus niet vast; dat volgt ook uit het woord ‘speculatief’.

De risico’s van grondspeculatie zijn dat een klant teveel geld betaalt voor de onderliggende waarde, dat de bestemmingswijziging langer duurt dan gehoopt of dat de bestemming helemaal niet wijzigt.

Klanten worden door VG Partners uitdrukkelijk op deze risico’s gewezen en bovendien is ook een notaris bij het tekenen van de koopovereenkomst gehouden kopers nogmaals op deze risico’s te wijzen. Klanten zijn zich dus bewust van de risico’s die met deze investering gemoeid zijn.”

Notarishuis IJmond

Als notaris heb ik een ambtsgeheim. Mijn ambtsgeheim strekt zich uit over de gehele dienstverlening van mij als notaris. Bij de uitoefening van mijn ambt handel ik en heb ik in het verleden ook altijd gehandeld overeenkomstig de in Nederland geldende wet- en regelgeving en overeenkomstig de richtlijnen van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.

TVP Vastgoed

1. TVP verkoopt geen grond waarvan de bestemming op korte termijn gaat wijzigen. Dat is warme grond, die aanmerkelijk duurder is dan de grond die wij verkopen.

2.TVP verkoopt wel grond waarvan wij verwachten dat bestemmingsplanwijziging op langere termijn mogelijk is. Dat is grond met verwachtingswaarde, het blijft echter een verwachting,het is niet zeker daarom is het een speculatieve aankoop.

3.TVP informeert de koper zowel mondeling als schriftelijk hierover. Wij communiceren duidelijk dat dit geen korte termijn belegging is.Er is dus niet beloofd dat er korte termijn rendement is te behalen.

4.Niet alleen wij informeren de koper hierover,ook de notaris informeert de koper erover dat het gaat om een lange termijn speculatieve belegging.

5.Gemeenten kunnen alleen iets zeggen over korte termijn vooruitzichten. Niet over lange termijn ontwikkelingen. Zeker niet in de huidige tijd waarbij er een opgave ligt om tot 2030 bijna 900.000 woningen te bouwen.

Wij nemen aan dat u beschikt over de koopovereenkomst en de overige documenten van de koper die u kennelijk heeft gesproken. Wij verzoeken u in de uitzending de passages in deze stukken te tonen waar dit allemaal duidelijk in is verwoord.

De waarheid moet verteld worden dat is dat kopers willens en wetens een lange termijn belegging kopen helaas heeft een koper soms achteraf spijt maar dat betekend niet dat wij iets verkeerd hebben gedaan.

Invest Vastgoed B.V.

Radar heeft ook Invest Vastgoed B.V. de mogelijkheid gegeven om te reageren op de uitzending. Zij hebben (nog) geen reactie gegeven. Mochten ze dit nog doen, vullen we het artikel aan.