background branding

De euro. Waarom?

'De algemene opvatting was, dat dit een heel absurd idee was.'