background branding

De waterputten in Oeganda - Reactie Belastingdienst

Belastingdienst Logo

In de uitzending van maandag 25 maart 2024 onderzoekt Radar stichting 168Million, die beweert waterputten in Oeganda te bouwen van donaties. Radar heeft de Belastingdienst om een reactie gevraagd. Deze reactie lees je hieronder. 

Reactie Belastingdienst

Wegens de fiscale geheimhoudingsplicht kan de Belastingdienst geen uitspraken doen over individuele instellingen met een ANBI-status. De Belastingdienst beoordeelt instellingen die de ANBI-status aanvragen op basis van de ANBI-eisen. De dienst houdt ook toezicht op deze ANBI's. Daarbij worden verschillende aspecten getoetst, zoals onder andere de formele ANBI-eisen, de uitgevoerde activiteiten en de geldstromen. 

Als uit onderzoek blijkt dat er gebreken zijn die hersteld kunnen worden zal de Belastingdienst de instelling de gelegenheid bieden om die gebreken te herstellen. Als er gebreken zijn die niet hersteld kunnen worden, wordt de ANBI-status ingetrokken. In sommige gevallen met terugwerkende kracht. De Belastingdienst heeft meerdere soorten behandelinstrumenten beschikbaar om toezicht uit te oefenen, zoals kantoortoetsen en boekenonderzoeken.